Hur påverkas bodelningen av att vi har levt på skilda håll som gifta?

2018-09-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag & min man flyttade isär för snart 2 år sedan, men har inte genomfört skilsmässan. Vi har alltså fortsatt vara gifta med ett förhållande som under dessa två år pågått till & från, fast på varsin adress. Nu har jag skickat in en stämningsansökan om äktenskapsskillnad & undrar hur en bodelning kommer att se ut.Vi har ingen relation där vi kan lösa saken enligt överrenskommelse så det troliga är att jag får begära en bodelningsförrättare. 1. Hur kommer det faktum att vi levt på skilda håll i snart två år att påverka bodelningen, om det nu alls kommer att göra det.2. Vad händer om våra skulder överstiger värdet av våra tillgångar? 3. När vi flyttade ihop ägde min man ett hus som han hyrde ut under tiden vi bodde ihop & gifte oss. Efter att vi flyttat isär sålde han huset. Räknas det in i bodelningen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du och din make inte har skrivit något äktenskapsförord.

Hur kommer det faktum att vi levt på skilda håll i snart två år att påverka bodelningen, om det nu alls kommer att göra det?

Bodelning blir aktuellt när äktenskapet upplöses enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag Du lämnade in ansökan för äktenskapsskillnad (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Sammanfattningsvis har det ingen betydelse om ni har bott isär under två års tid utan från brytdagen, den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten.

Vad händer om våra skulder överstiger värdet av våra tillgångar?

Utgångpunkten i en bodelning är att vardera make äger sin egendom och svarar för sina skulder själv. Makarnas skulder avräknas från deras tillgångar och läggs därefter samman för att dela på hälften till vardera make. Nettogiftorättsgodet kan inte tas upp till ett negativt värde, varför värdets sätts till noll om skulderna överstiger tillgångarna. Om ni båda har större skulder än tillgångar finns det inget giftorättsgods att dela på. Vardera make kan då behålla sina tillgångar och skulder i en bodelning.

När vi flyttade ihop ägde min man ett hus som han hyrde ut under tiden vi bodde ihop & gifte oss. Efter att vi flyttat isär sålde han huset. Räknas det in i bodelningen?

Allt som är giftorättsgods kommer att ingå i bodelningen. Med det menas nästan all egendom i äktenskapet. Enskild egendom, personlig egendom och särskild egendom faller utanför giftorättsgods. För att något ska vara enskild egendom krävs att maken eller makarna har ett äktenskapsförord, testamente eller att man har fått egendomen i gåva, arv eller genom försäkring med föreskrift om att den ska vara enskild. Med personlig egendom menas kläder och andra personliga tillhörigheter som maken har uteslutande till sitt personliga bruk enligt 10 kap. 2 § äktenskapsbalken. Med särskild egendom menas rättigheter av personlig art. Det kan exempelvis vara rätt till skadestånd eller ersättning ur försäkring. Observera att det inte gäller om ersättningen har betalats ut som ett engång belopp, då är den precis som andra tillgångar föremål för bodelningen enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Avslutningsvis är huset giftorättsgods så länge det inte finns ett något som talar för att det är enskild egendom.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Paulina Ceylan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2113)
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (66981)