Hur påverkas bodelning av att den avlidne har ett särkullbarn från ett tidigare äktenskap?

2020-06-13 i Bodelning
FRÅGA
HejMin man har gift och ett barn till samma. De har lånet på hus 50/50. Hans fru har dött , Sen han var gift med mig, nu min man har har gått bott. Jag undrar om Jag ska få 25 % eller 50%. på bostad?Mvh
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Om jag har förstått det rätt så situationen är så att din man ägde med sin före detta fru en bostadsrätt. Efter att hans fru gått bort, gifte han sig med dig. Din man och hans före detta fru hade en gemensam barn. Du undrar över hur stor andel i bostadsrätten du ska få, när din man dör. Frågan handlar om bodelning vid dödsfall och regleras i äktenskapsbalken och ärvdabalken.

Hur påverkar efterarvsrätt bodelningen?

Om personen var gift vid sin bortgång, ska man göra bodelning innan arvskifte (23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Eftersom din man har ett barn från ett tidigare äktenskap och hans före detta fru har gått bort innan honom, slutade deras äktenskap på grund av hennes död (1 kap. 5§ ärvdabalken). När äktenskapet upplöses på grund av död, får efterlevande make den avlidna makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Deras gemensamma barn ska få del av kvarlåtenskap efter sin avlidna förälder först, när den efterlevande föräldern dör (3 kap. 2 § ärvdabalken). Det vill säga ditt styvbarn får en efterarvs rätt. Om efterlevande föräldern gifter om sig eller bli sambo med någon, ska barnets rätt till arv efter sin först avlidne föräldrar tas undan, innan man förrättar en bodelning mellan efterlevande make och dennes nya make eller sambo (3 kap. 6 § första stycke ärvdabalken).

Hur mycket ska barnet behålla efter sin först avlidne förälder?

Om makarnas all egendom var giftorättsgods, fick efterlevande make hälften av giftorättsgodset med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § första stycke ärvdabalken). Om den först avlidne ägde annat än bara giftorättsgods, kommer dessa också tillfalla efterlevande make. Om efterlevande make fick annan egendom än giftorättsgods, ska barnet ta samma andel i efterlevande makens bo (3 kap. 2 § tredje stycke ärvdabalken). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendoms lista finns uttömmande i lagen (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att innan ett arvskifte sker, ska ni göra bodelning mellan dig och din avlidne man. Innan ni gör bodelning ska den avlidne manens barn från tidigare äktenskapet få sitt arv som härrör från dennes först avlidne förälder. Enligt dina uppgifter, hade din avlidne make en bostadsrätt som han ägde tillsammans med sin före detta fru. Om den bostad var deras enda giftorättsgods och den avlidne frun hade ingen annan egendom än giftorättsgods som tillföll din man, så fick din man hälften av bostadsrätten med fri förfoganderätt. Det vill säga barnet ska få hälften av bostadsrätten på grund av efterarvsrätten. Sedan kan bodelning mellan dig och din man äga rum. Om vi säger att du äger inget och det enda giftorättsgods är den halva bostadsrätten, kommer du få hälften av den halva bostadsrätten. Det vill säga kommer barnet få 50% av bostadsrätten från den först avlidne förälder och 25% efter din man. Du kommer få 25% av bostadsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2708)
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?
2021-01-13 Måste sambor upprätta bodelning?
2021-01-13 Vad händer med ett hus som jag ensam äger vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88075)