Hur påverkar testamente möjligheten att gåvor under tiden man lever?

2020-03-03 i Testamente
FRÅGA
Hej, min mor undrar om hon får ge en summa pengar till sina 2 barn utan att behöva göra något annat ? Och om det kan göras oavsett vad som står i ett testamente.(Ex så står det i hennes testamente att hennes barnbarn ska ha en liten procent av det som finns i boet vid hennes bortgång, kan hon pga detta ändå ge en liten summa pengar till sina 2 barn utan att måsta ge denna procent till barnbarnen också, dvs gäller testamentet det som finns vid hennes bortgång och inte om hon vill gör något medans hon lever ?)Samt behöver det skrivas något att hon gett en gåva till oss två barn.Tacksamt för svarMvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer utgå från att din mors egendom till fullo är hennes och inte har några andra rättsliga begränsningar. I ärvdabalken finns regler om arv och testamente. Som huvudregel är det bröstarvingar, dvs. barnen som ärver sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Sedan kan kvarlåtenskapen dock till viss del fördelas till andra än barnen genom ett testamente (9 kap. 1 § ÄB).

Gäller testamentet det som finns vid hennes bortgång och inte om hon vill göra något medan hon lever?För det första gäller testamentet den egendom som finns vid hennes bortgång. För det andra så innebär inte din mors testamente att hon inte får ge t.ex. gåvor medan hon fortfarande lever.

Testamentet gäller efter det att din mor gått bort, då det är hennes kvarlåtenskap som ska gå i arv (9 kap. 1 § ÄB). Det finns inget som bestämmer vad din mor får eller inte får göra pga. hennes testamente. Din mor får spendera sin egendom på vad eller vem hon vill. Hon är även fri att skriva ett nytt testamente om det är något hon skulle vilja ändra på. Din mor får alltså ge en gåva i form av t.ex. pengar till er barn utan att hon behöver ge någonting till barnbarnen.

Behöver det skrivas något att hon gett en gåva till oss barn?
Det vanligaste dokumentet när det kommer till gåvor är ett så kallat gåvobrev. När det handlar om gåvor av lös egendom som t.ex. pengar, finns dock inget krav på att ni måste upprätta ett sådant. Gåvobrev i detta sammanhang har inga speciella formkrav utan kan mer användas som ett bevis på gåvan eller om gåvan ska komma med villkor.

Det som kan bli aktuellt för er är bestämmelsen om förskott på arv. Utgångspunkten är att alla gåvor som en förälder under sin livstid gett till sitt barn ska ses som förskott på det barnets arv. Detta gäller om inget annat finns föreskrivet, i t.ex. ett gåvobrev (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså finns en chans att den summa pengar er mor ger i gåva kommer avräknas vid hennes bortgång.

Däremot kan gåvans storlek spela roll. Det är främst större gåvor av mer betydande ekonomiskt värde som ska räknas som förskott på arv. Alltså räknas vanligtvis inte normala underhållskostnader och födelsedagspresenter eller mindre gåvor som förskott på arv (6 kap. 2 § ÄB).

Jag kan alltså inte med säkerhet säga att den summa pengar du och ditt syskon eventuellt skulle få från er mor ens skulle räknas som förskott på arv. Detta eftersom jag inte vet hur mycket en "liten summa pengar" i ert fall är.

Sammanfattning
För att sammanfatta så gäller testamentet det som finns kvar vid din mors bortgång och hur hon väljer att spendera sina pengar nu påverkar varken testamentet eller barnbarnen. Din mor behöver ni inte skriva något om hon väljer att ge en gåva till er. Hon kan upprätta ett gåvobrev om hon vill föra in några speciella villkor, som t.ex. att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Men finns det ingen annan än barnbarnen som enligt testamentet ska ärva eller någon make, kommer du och ditt syskon ärva allt annat efter er mor ändå, eftersom ni är bröstarvingar.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Mvh,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84313)