Hur påverkar testamente laglotten och efterarv?

2017-10-22 i Testamente
FRÅGA
Min mamma var gift och har ett testamente där det står att den som överlever den andra får hela den andras kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Efter den efterlevandes död ska kvarlåtenskapen fördelas lika mellan våra arvingar på det sätt som beskrivs i Ärvdabalken och särskilt i 3 kap. 2-5 §§.Vi är 2 särkullbarn på mammas sida och 3 särkullbarn på hennes mans sida. I testamentet har alla särkullbarn skrivit på att vi som bröstarvingar avstår vårt arv i enlighet med Ärvdabalken 3 kap 9§ - förutsatt att övriga bröstarvingar gör detsamma - för att därigenom äga rätt till arv vid efterlevandes död i enlighet med ärvdabalken 3 kap 2§.Vad händer om någon av särkullbarnen ändå kräver ut sin laglott direkt? Har det barnet ändå rätt till efterarv?Kan ett särkullbarn kräva ut hela sitt arv direkt trots testamentet ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar frågan är er vilja med testamentet att alla barn ska avstå sitt arv från den av era föräldrar som avlider först, till förmån för efterlevande. Sedan kommer barnen äga rätt till arv enligt 3 kap 2 § – som säger att den efterlevandes kvarlåtenskap ska delas med hälften och ena hälften ska tillfalla de arvingarna från den först avlidna maken. Utifrån detta kommer jag bemöta problemet utifall någon av barnen kräver ut sin laglott.

Bröstarvingar har alltid rätt till laglott.

Arvsordningen används först om inget testamente finns. I ert fall har ni testamenterat, däremot får aldrig ett testamente kränka laglotten. En bröstarvinge har alltid rätt till laglott och om testamentet kränker detta kan den bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap 3 § Ärvdabalken). Jämkningen gäller endast den arvingen, varje arvinge får begära jämkning för egen del. Ni kan alltså inte testamentera så att ingen får ta ut sin laglott.

Kan särkullbarn mot testamente kräva ut hela sin arvslott?

Nej, testamentet går före arvsordningen och en bröstarvinge (barn, barnbarn, barnbarnbarn etc) kan inte kräva ut hela in arvslott om testamente säger annat. Det är endast laglotten som är skyddad mot testamente, och laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om testamentet inte fanns och det istället sker en bodelning kan särkullbarn kräva ut hela sitt arv före efterlevande make (3 kap. 1§ Ärvdabalken)

Har en arvinge rätt till efterarv, efter att ha krävt ut sin laglott?

Ja. Normalt sätt är laglotten skyddat mot testamentet och det är endast laglotten som kan begäras ut, sedan har arvingen ingen mer arvsrätt. Undantaget är om testamentet innebär att resterande delen av särkullbarnets laglott ska tillfalla efterlevande maken med fri förfoganderätt (så som jag tolkar dina uppgifter i frågan). Då behåller särkullbarnet efterarv i den resterande delen. Laglotten är som nämnt hälften av arvslotten. Dvs 50 % av sin arvsandel. Barnet har alltså rätt till efterarvet men då minus det arvingen redan fått. Om en bröstarvinge begär ut sin laglott och sedan får efterarv uppgår det alltså aldrig till mer än arvslotten från börja.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2929)
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente
2021-09-07 Hur blir fördelningen av arv om bröstarvingar har godkänt testamente och avsagt sig arvet??

Alla besvarade frågor (95665)