hur påverkar psykisk störning bedömningen av ansvar och straffet?

2020-11-13 i Påföljder
FRÅGA
hejjag har blivit misstänkt för misshandeln. Misshandelen inträffade på psykakuten, då jag sparkade en läkre på benet. hade inget uppsåt att skada och var pyskiskt påverkan, blev inlagd på LPT, då läkaren bedömde att jag led av en allvalig psyisk störning. jag gjorde detta för att jag inte kunde utrycka mig hur jag kände. har atypisk autism. va kommer mitt staff att bli
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansvar för misshandel

Den som tillfogar annan kroppsskada eller smärta döms för misshandel till fängelse i högst två år (3 kap. 5§ brottsbalken). Detta brott förutsätter uppsåt, vilket innebär att det krävs att man begick gärningen med avsikt, insikt eller åtminstone var likgiltig inför att det hände. Om man lider av en psykisk störning ska uppsåtet bedömas på samma sätt, alltså att man sparkar någon. Dock kan man komma att ifrågasätta medvetenheten när en gärning begås under psykisk störning. Om man inte varit tillräckligt medveten om vad man gjort, kan det vara så att man inte uppnår kravet på uppsåt. Beroende på omständigheterna i ditt fall är det inte säkert att det går att bevisa uppsåtet, och då kommer du inte dömas för brott.

Straffet

Skulle åklagaren eller tingsrätten dock konstatera att uppsåt föreligger då du varit tillräckligt medveten om vad du gjort, är utgångspunkten att straffet är fängelse högst två år. Men det betyder inte att man blir dömd till fängelse, utan det finns en rad andra påföljder som kan bli gällande. Utgångspunkten är i gärningens art, straffvärde och gärningspersonens tidigare brottslighet (30 kap. 4§ brottsbalken). Att sparka någon på benet skulle jag uppskattningsvis säga motsvarar ett väldigt lågt fängelsestraff, vilket innebär att straffvärdet är ganska lågt. Det är inte heller något högt artvärde för denna typ av misshandel. Så beroende på om du är straffad sedan tidigare kan olika påföljder komma att bli aktuella för dig. I första hand brukar man döma ut villkorlig dom när gärningspersonen inte begått brott tidigare och det inte finns någon anledning att tro att personen kommer begå brott igen (30 kap. 7§ brottsbalken). Har man begått brott under allvarlig psykisk störning får man inte dömas till fängelse, utan då ska man få rättspsykiatrisk vård istället (30 kap. 6§ brottsbalken). Rättspsykiatrisk vård får ges om det med hänsyn till det psykiska tillståndet och personliga förhållandena är påkallat att man är inlåst på psykiatrin (31 kap. 3§ brottsbalken). Om det inte föreligger en allvarlig psykisk störning kan man få skyddstillsyn i kombination med en behandlingsplan eller kontraktsvård istället för fängelse (30 kap. 9§ brottsbalken).

Sammanfattningsvis

Det krävs alltså att man har uppsåt för att bli dömd för misshandel, och om du inte har varit tillräckligt medveten vid handlingen så ska du inte dömas för ansvar. Men det är inget jag kan uttala mig mer om, utan det är upp till åklagaren och domstolen att avgöra. Påföljden beror väldigt mycket på omständigheterna och din bakgrund, och om du kan anses lida av en allvarlig psykisk störning eller inte.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?