FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/02/2019

Hur påverkar en psykisk diagnos bedömningen av begångna brott?

Bedöms brott såsom hot och ofredande begångna av en person med psykotisk diagnos annorlunda jämfört med en frisk person?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Till skillnad från vissa andra rättsordningar finns det ingen allmän regel i Sverige som säger att en person måste vara psykiskt frisk för att hållas ansvarig för brott. Även om en person är berusad, mentalt sjuk eller på något annat sätt har nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande så kan denna person fortfarande göra sig skyldig till brott i lagens mening.

Som allmänt krav gäller dock att för att hålla någon ansvarig för brott så måste den personen ha begått handlingen med uppsåt (brottsbalken 1 kap. 2 §). Om en person inte kan sägas ha varit medveten om sitt handlande så har denna inte handlat med uppsåt. Detsamma gäller om en person inte kan sägas ha haft kontroll över sitt handlande. Skulle personens psykiska tillstånd vara såpass allvarligt stört att denna i princip saknat medvetande eller kontroll så kan man argumentera för att personen har saknat uppsåt till de eventuella otillåtna gärningar denne begått i det tillståndet. I så fall anses dessa gärningar inte vara brottsliga. Det krävs dock synnerligen allvarliga störningar för att så ska vara fallet.

För de flesta psykiska sjukdomar gäller nämligen att dessa inte är så pass allvarliga att de kan sägas innebära att en person som lider av dem saknar uppsåt till otillåtna gärningar som denne begår. Däremot så kan personens psykiska sjukdom spela roll när man bestämmer vilken påföljd brottet ska få. Om en person har haft nedsatt förmåga att kontrollera sig själv till följd av en psykisk störning ses detta som en förmildrande omständighet vid bedömningen av brottets straffvärde (29 kap. 3 § andra punkten).

I vissa fall kan någon som döms för brott dessutom dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse, om denna lider av en allvarlig psykisk störning (31 kap. 3 §).

Sammanfattningsvis kan alltså en psykisk störning i vissa undantagsfall leda till ansvarsfrihet. Vanligare är dock att en psykisk störning inte förhindrar att man hålls ansvarig, men den kan resultera i att straffvärdet anses lägre än annars. För allvarliga psykiska störningar är en möjlig påföljd istället för fängelse rättspsykiatrisk vård.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo