Hur ökar jag mitt lånelöfte vid övertagande av den gemensamma bostaden?

2019-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Fråga gällande bolånelöfte vid bodelning.Hej, ligger i en långdragen bodelning där nu bodelningsförättaren överväger att tilldela mig vår tidigare gemensamma bostad, från vilken maken flyttade ut för drygt 4 år sedan.För detta krävs dock ett lånelöfte på 3,8 miljoner så jag ensam kan ta över de befintliga lånen men min inkomst räcker bara till ett löfte på 2,5 miljoner.Egentligen skulle jag dock inte behöva något lån alls då övriga tillgångar i boet vida överstiger våra samlade lån. Problemet dock att dom pengarna inte tillgängliga för mig förrän efter bodelningen och lånelöftet krävs inför bodelningen. Skulle behöva någon typ av "brygglån" i väntan på att bodelningen blir klar så att bodelningsförättaren kan tilldela mig huset. Hur löser jag detta? X-maken gör allt han kan för att försvåra att jag bor kvar trots att tingsrätten bedömt att mitt behov av bostaden är störst.Är brygglån en möjlighet?Kan jag ha en medlåntagare?Kan jag kombinera ett bolån med något annat lån?Kan jag på något sätt amortera ner lånet till 2,5 milj redan nu och samtidigt säkerställa att de pengarna till fullo tillfaller mig när bodelningen sedan sker?Annat förslag till lösning?Mkt tacksam för förslag till kreativ men juridiskt hållbar lösning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Svaret på dina tre första frågor, dvs. om ett brygglån är en möjlighet, om du kan ha en medlåntagare och om du kan kombinera bolånet med något annat lån är allesamman möjligheter; under förutsättning att du kommer överens med banken.

Olika lånetyper

Ett brygglån är ofta fördelaktigt då det ger en möjlighet att låna pengar för att betala en ny bostad innan man fått sålt den gamla bostaden. I regel är brygglånen korta och det brukar inte krävas att man amorterar utan betalar endast räntan för det. Tanken med brygglån är som sagt vid köp av en annan bostad, det föreligger dock en avtalsfrihet innebärande att om du kan komma överens med banken om det är det en möjlighet. Dessvärre finns det en risk att banken inte går med på det (eftersom den i nuläget endast beviljar dig ett lånelöfte om 2,5 miljoner kronor).

I teorin kan du, som du själv föreslår, kombinera bolånet med ett lån till från en annan kreditgivare. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det finns en risk att banken som ska låna dig pengar till bostaden sänker sitt medgivande och inte längre är villig att låna ut 2,5 miljoner kronor. Vad banken är villig att låna ut sker efter vad den beräknar att du har möjlighet att betala (utifrån dina inkomster, utgifter och andra tillgångar). Om du lånar pengar på annat håll kommer din kreditvärdighet att sänkas och det finns en risk att den första banken inte längre vill låna ut lika mycket.

Medlåntagare eller borgensman är ett alternativ

Anledningen till att du inte beviljas mer än 2,5 miljoner kronor i lån är, som beskrivet ovan, för att det är vad banken beräknar att du har möjlighet att betala. Om du kan få någon att vara medlåntagare är ni två låntagare som ansvarar för lånet vilket torde tala för att du kan beviljas ett högre lån.

Ytterligare ett alternativ är att du kan hitta någon som går i borgen för dig. Såväl vid medlåntagare som vid borgen krävs det att medlåntagaren/borgensmannen har ekonomiska förutsättningar för det. Banken kommer att göra en kreditupplysning för medlåntagaren/borgensmannen. Däremot är det absolut en möjlighet; under förutsättning att du hittar någon som vill vara medlåntagare/borgensman och att banken godkänner vederbörande. Detta är en möjlighet du bör diskutera med banken, om du har någon som kan tänka sig att vara medlåntagare eller borgensman.

Undvik att amortera ner lånet nu

Den bodelning som ska göras ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det innebär att om du införskaffar kapital efter att talan om skilsmässa väcktes ska dessa pengar inte ingå i bodelningen. Däremot ska det t.ex. ske en värdering av bostaden så nära bodelningen som möjligt. Min rekommendation är att du inte gör större amorteringar innan bodelningen.

Sammanfattning och råd

Mitt råd i ditt fall är att du tar en diskussion med din bank om vilka möjligheter de kan godkänna för att höja möjligheten att låna pengar. Rimligtvis torde det finnas ett värde i bostaden som gör att det kan användas till säkerhet för hela lånet; däremot är bankerna restriktiva med att låna ut mer pengar än vad låntagaren beräknas att ha möjlighet att klara av. I sin prognos beaktar banken dina inkomster, tillgångar, skulder, eventuella barn m.m.

Det som torde ligga närmst till hands är om du kan finna någon som går i borgen för lånet alternativt att vederbörande går in som medlåntagare. Det krävs dock att banken godkänner vederbörande. Med medlåntagare eller borgensman torde dina möjligheter till ett större lån öka. Givetvis kan du även kontakta andra banker; det är möjligt att en annan bank än den du haft kontakt med kan erbjuda dig ett högre lån.

Avslutningsvis vill jag rekommendera dig att du även överväger att anlita en jurist som kan företräda dig i skilsmässan. En bodelningsförrättare har till uppgift att göra bodelningen, men företräder varken dig eller din f.d. man. Det är ofta en god idé, framförallt i tvister som din, att ha någon som är juridiskt skolad som bevakar ens intressen. Lawlines jurister har lång erfarenhet av bodelningar och tvister därom. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (804)
2019-08-21 Egendom som ska ingå i bodelning vid äktenskapsskillnad
2019-08-02 Hur ska skulder avräknas vid en äktenskapsskillnad?
2019-08-02 Kan man annullera ett äktenskap?
2019-08-01 Vilka lagar gäller vid skilsmässa i USA?

Alla besvarade frågor (72169)