Hur mycket ska jag köpa ut min make om jag vill bo kvar i huset efter skilmässan?

2020-12-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min man vill skiljas. Jag vill bo kvar i huset och han vill sälja.Till vilken summa ska jag köpa ut honom? Huset köptes för 1395 000. Vi har idag bolån på 1 600 000. Han har blancolån på 600 000 och jag på 100 000.Liknande hus har sålts för 3 000 000. Men ingen aktuell värdering är gjord.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur mycket du ska köpa ut din ex-make eftersom du vill bo kvar i huset efter skilsmässan. Detta aktualiserar regler i äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt
När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske om inte makarna enbart har enskild egendom eller om ingen av dem har begärt att få tar över den andras egendom. Vid en bodelning ska makarnas egendom, bortsett från enskild egendom, läggas samman och delas lika (9 kap 1 § ÄktB). Innan bodelningen ska emellertid varje make drar av sina skulder från sin egendom och sedan ska allt läggas samman. Vidare ska varje make få 50% av det sammanlagda värdet (se 11 kap ÄktB).

Ibland går det inte att dela allt lika eftersom ena maken vill bo kvar i huset. I det fallet ska den maken som vill bo kvar i huset och därav får egendom av värde över 50%, ersätta den andra maken. Ett annat alternativt är att kvitta huset mot annan egendom av det värdet som är med i bodelningen. Husets värde är marknadsvärdet för huset vid tiden för ansökan om skilsmässan (9 kap 2 § ÄktB).

Ditt fall
Huset köptes för 1 395 000 men ni behöver veta vad värdet av huset vid tiden för ansökan om skilsmässan var. När ni väl fått reda på det ska ni dra av skulder, exempelvis lån, som ni har på huset från det värdet och sedan dela resten på två. Egentligen ska ni få 50 % av det resterande värdet var, men eftersom du vill bo kvar i huset ska du då ersätta hans 50% av det resterande värdet.

Jag hoppas att detta var till hjälp! Hör av dig om det inte var det.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?