Hur mycket kommer syskonen ärva?

2017-07-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Min mamma kommer att köpa ett hus tillsammans med sin nya man. Vi började prata om hur mycket jag och min syster kommer att få ärva om vår mamma dör innan honom. Om vi säger att huset de har tillsammans blir värderad till 2 miljoner så säger jag att jag och min syster kommer få 500 000kr var medan han säger att vi kommer att dela på 500 000kr eftersom att de är gifta. Hur kommer det att bli? Bättre att veta nu så det inte blir onödigt bråk i framtiden.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att huset utgör giftorättsgods. Jag kommer dessutom att utesluta andra eventuella tillgångar och skulder som din mor och hennes man har.

När ett äktenskap upplöses med anledning av den ena makens död ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9:1 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Enskild egendom kan exempelvis vara egendom som en make erhållit genom testamente med ett villkor om att den ska vara makens enskilda, 7:2 punkt 3 ÄktB.

Den totala summan giftorättsgods ska delas på hälften (2 000 000/2), 11:3 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Din mors andel blir således 1 000 000 kronor.

Om en person är gift när den avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Det finns dock ett undantag. Om den avlidne efterlämnar barn som inte är den efterlevande makens barn (särkullbarn, i det här fallet du och din syster) har särkullbarnen rätt att få ut sin andel av arvet direkt vid förälderns bortgång. Enligt 2:2 ÄB tar varje arvinge tar lika stor del i arvet. Det innebär att du och din systers får 500 000 kronor vardera.

Ett särkullbarn kan dock välja att inte ta ut sitt arv. Då har särkullbarnet rätt att ärva den avlidne förälderns make, 3:9 ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1199)
2021-07-28 Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?
2021-07-28 Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?

Alla besvarade frågor (94330)