Hur mycket kommer jag att behöva betala i böter för ringa narkotikabrott?

2018-12-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag blev tagen av polisen och fick lämna urinprov som sedan blev possessivt på THC och Benzo. Jag har ingen fast inkomst utan är timvikarie på ett äldreboende. Nu undrar jag hur mycket min böter kan gå på? tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket straff som kan bli aktuellt
Eget bruk av narkotika brukar klassas som ringa narkotikabrott då det är en lindrigare hantering av narkotika som normalt endast skadar brukaren själv. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § narkotikastrafflagen och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Eget bruk leder alltid till lägsta bötesstraff (vilket är 30 dagsböter enligt 25 kap. 2 § första stycket brottsbalken, BrB), oavsett vilket slag av narkotika det gäller.

Vilket belopp dina dagsböter kommer att bestämmas till
Antalet dagsböter styrs av brottets straffvärde (alltså hur allvarligt brottet anses vara jämfört med andra brott) och storleken på varje dagsböter avgörs av dina ekonomiska förhållanden. Domstolen beaktar din inkomst, din förmögenhet, eventuella försörjningsskyldigheter som du har och dina ekonomiska förhållanden i övrigt. Minsta belopp per dagsböter är 50 kronor och högsta är 1000 kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Beloppet kan jämkas (sättas ned) om det finns särskilda skäl, t.ex. att 30 dagsböter x 50 kronor skulle drabba dig oskäligt hårt sett till dina ekonomiska förhållanden. Lägsta belopp är dock 750 kronor enligt 25 kap. 2 § tredje stycket BrB).

Exakt vilket belopp dina dagsböter kommer att bestämmas till kan jag inte säga utan detta avgörs av domstolen när denna har sett över dina ekonomiska förhållanden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsning,

Lovisa Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97596)