FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/12/2018

Hur mycket kommer jag att behöva betala i böter för ringa narkotikabrott?

Hej jag blev tagen av polisen och fick lämna urinprov som sedan blev possessivt på THC och Benzo. Jag har ingen fast inkomst utan är timvikarie på ett äldreboende. Nu undrar jag hur mycket min böter kan gå på? tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket straff som kan bli aktuellt
Eget bruk av narkotika brukar klassas som ringa narkotikabrott då det är en lindrigare hantering av narkotika som normalt endast skadar brukaren själv. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § narkotikastrafflagen och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Eget bruk leder alltid till lägsta bötesstraff (vilket är 30 dagsböter enligt 25 kap. 2 § första stycket brottsbalken, BrB), oavsett vilket slag av narkotika det gäller.

Vilket belopp dina dagsböter kommer att bestämmas till
Antalet dagsböter styrs av brottets straffvärde (alltså hur allvarligt brottet anses vara jämfört med andra brott) och storleken på varje dagsböter avgörs av dina ekonomiska förhållanden. Domstolen beaktar din inkomst, din förmögenhet, eventuella försörjningsskyldigheter som du har och dina ekonomiska förhållanden i övrigt. Minsta belopp per dagsböter är 50 kronor och högsta är 1000 kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Beloppet kan jämkas (sättas ned) om det finns särskilda skäl, t.ex. att 30 dagsböter x 50 kronor skulle drabba dig oskäligt hårt sett till dina ekonomiska förhållanden. Lägsta belopp är dock 750 kronor enligt 25 kap. 2 § tredje stycket BrB).

Exakt vilket belopp dina dagsböter kommer att bestämmas till kan jag inte säga utan detta avgörs av domstolen när denna har sett över dina ekonomiska förhållanden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsning,

Lovisa ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”