Hur mycket kan särkullbarns arvsrätt begränsas?

2016-10-21 i Laglott
FRÅGA
Min mans särkullbarn har offentligt kränkt och förtalat främst sin far, men även andra i den familjen genom att skriva och publicera en bok fylld av lögner om dem.Går det att göra honom arvlös pga av detta? Om inte, hur göra hans arvs så litet som möjligt?Vi har ett äktenskapsförord från 2010 där det framgår att de två fastigheter som min man och jag ägde gemensamt fram till 2010, skall vara min enskilda egendom. I ett gåvobrev från 2010 har min man gett mig sin hälft av vardera fastigheten, så att jag äger dem till 100 %. Kan särkullbarnet kräva sin laglott trots gåvobrevet och äktenskapsförordet.Skulle ett inbördes testamente ge ett extra skydd.Till saken hör att vi också har en gemensam dotter, som jag vill att ska ärva min enskilda egendom.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Din fråga rör Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB)

En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott och det är därmed inte möjligt att göra din mans särkullbarn arvlösa. I 15 kap ÄB står om de situationer som kan leda till förverkning av rätten att taga arv, men den situation du beskriver når sannolikt inte upp till kraven där.

Laglotten är halva arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Denna har en bröstarvinge alltid rätt till, oavsett vad som står i testamente. Utan testamente kommer den dödas kvarlåtenskap delas lika på antalet bröstarvingar (den dödes barn). Med testamente kan man begränsa barns arv ner till laglotten (alltså hälften). Man kan säga att din man kan testamentera halva sin kvarlåtenskap fritt som han vill. Andra halvan ska delas lika på antal bröstarvingar, om det är två barn ska den alltså delas på två. Det är deras laglott. Resten kan skänkas till vem man vill, och skulle alltså kunna testamenteras till bara ena barnet så att barnet som bara får sin laglott får 1/4 av kvarlåtenskapen medan andra barnet erhåller 3/4 av kvarlåtenskapen. Äktenskapsförord och gåvobrev påverkar inte barns rätt till laglott. Det enda som begränsar storleken på barns arv är testamente, som som sagt maximalt kan begränsa arvet på ovan nämnda sätt. Äktenskapsförord kan däremot indirekt påverka barns arv genom att det påverkar hur mycket makarna får i en bodelning och därmed påverkas kvarlåtenskapen som ska bli föremål för arvet.

Gåvobrevet har ingen betydelse vid en framtida bodelning (som sker vid skilsmässa eller död). Det är endast äktenskapsförordet som är av betydelse där ni kan skriva i vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods. Den enskilda egendomen undantas i bodelningen vilket betyder att den inte blir föremål för delning utan varje make behåller sin enskilda egendom själv. Allt giftorättsgods delas lika, i enlighet med likadelningsprincipen, 11 kap 3 § ÄktB. När ena maken dör, kan den andra maken dock välja att var och en av makarna (alltså efterlevande maken och dödsboet) istället för hälftendelning behåller sitt egna giftorättsgods, 12 kap 2 § ÄktB. När det gäller gåvor makar emellan räcker inte ett gåvobrev för att göra egendom till enskild. Enda sättet att göra egendom till enskild makar emellan är att skriva in det i äktenskapsförordet. Egendom kan dock bli enskild genom gåvobrev, men då ska gåvan vara från någon annan än makarna själva. I i 7 kap 2 § ÄktB står en uttömmande lista över hur egendom kan göras enskild.

Det som är din enskilda egendom kommer aldrig din makes särkullbarn ärva. Däremot har de rätt till sin laglott från din makes kvarlåtenskap (vilken utgörs av giftorättsgodset han erhåller i bodelningen och eventuell enskild egendom han har).

Sammanfattningsvis har gåvobrevet ingen effekt i detta fall eftersom det inte är ägarförhålllandet som spelar roll i en bodelning- det som spelar roll är vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. I testamente kan din man fritt fördela hälften av sin kvarlåtenskap men hälften utgör hans barns laglott, och ska delas lika mellan dem. Ett inbördes testamente ger inget extra skydd för detta. Din mans barn kommer aldrig ärva din enskilda egendom (alltså egendom som gjorts till din enskilda enligt lagens regler) om det inte är så att du skriver in det i ett testamente. Du kan skriva in i ditt eller ert testamente att din dotter ska ärva din enskilda egendom. Kom bara ihåg att om du har flera barn så har vart och ett rätt till sin laglott (som är hälften av arvslotten, och arvslotten är hela kvarlåtenskapen delat på antal bröstarvingar), och om denna rätt kränks i ett testamente kan de påkalla jämkning av testamentet för att på så sätt få ut sin laglott.

Värt att nämna är att särkullbarn alltid har rätt att få ut sitt arv/laglott direkt vid förälderns död medan gemensamma barn får vänta med sitt arv från den först avlidna föräldern tills den efterlevande föräldern avlider (de har alltså rätt till efterarv), 3 kap 1 § ÄB.

Du kan få hjälp att upprätta testamente genom vår tjänst (se länken).

Hoppas du har fått vägledning i din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88421)