Hur mycket kan man testamentera bort?

2016-10-09 i Testamente
FRÅGA
Hej.Jag har en fråga då jag vill testamentera bort mer än 50% av mina tillgångar till andra personer än mina barn. Om vi säger att jag har 10 miljoner i kontanter, en båt som är värd 10miljoner och ett hus som är värt 8 miljoner vid min bortgång. Är det då möjligt att skriva ett testamente där: Mina barn får 50% av mina 10miljoner i kontanter. Resterande kontanter ärvs av mina sambo och hennes barn. Samt hus och båt ges som gåva till min sambo vid min bortgång. Detta innebär att mina barn får mindre än 50% av mina totala tillgångar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I enlighet med 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) är huvudregeln att dina barn får dela lika på arvet. En sambo har ingen lagstadgad arvsrätt. Av 7 kap 1 § följer dock att barnen endast är garanterade sin laglott, vilket innebär hälften av arvslotten. Hälften av din totala kvarlåtenskap utgör därmed en disponibel kvot som du själv kan förfoga över på valfritt sätt. Denna del av kvarlåtenskapen kan du exempelvis välja att testamentera bort till andra personer än dina barn.

Notera att kvarlåtenskapen är en samlad benämning för alla dina tillgångar både i kontanter och annan egendom. Det innebär att husets och båtens värde också ska värderas och inräknas i dina totala tillgångar. Därmed är det inte möjligt att testamentera på ditt ovan beskrivna sätt.

Det finns dock inget som hindrar dig från att testamentera bort mer än 50 % av dina tillgångar, men barnen kan då påkalla jämkning av testamentet, vilket resulterar i att de ändå utfår sin laglott enligt 7 kap 3 §. Jämkningen måste påkallas inom sex månader efter att barnen erhållit testamentet. I annat fall går barnen miste om sin rätt till laglott, vilket följer av 7 kap 3 § 3st. Isåfall får testamentstagarna behålla tillgångarna i enlighet med testamentet.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2614)
2020-10-01 Har en make rätt att göra av med giftorättsgods under äktenskapet även om det finns inbördes testamente?
2020-10-01 Hur förvissar man sig om att en fastighet hamnar hos sitt barnbarn?
2020-09-30 Förvalta omyndigt barns arv från testamente
2020-09-30 Vilka krav ställs på ett giltigt testamente?

Alla besvarade frågor (84719)