Hur mycket ärver särkullbarn?

2019-03-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Särkulls barn - arvVi är ett gift par och det finns ett särkullsbarn och inga gemensamma barn,Hur mycket kommer att tillfalla särkullsbarnet om A avlider ( som har särkullsbarnet )?Gemensamma till tillgångar ( kapital )-skulder 1000000.En bostadsrätt som står skriven på A, värde 2 300000 - Inköpspris 900000-låneskuld 675000 ( vi har halva lånet vardera )Vi har ett Inbördes Testamente skrivet ( Inbördes testamente mellan makar, efterlevande make ärver med fulläganderätt)Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning görs vid dödsfall

Regler kring bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Äktenskap upplöses i samband med skilsmässa och dödsfall, då ska en bodelning göras. Genom en bodelning fördelas makarnas egendom mellan dem (9 kap 1 § ÄktB). I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå, alltså all egendom som inte är enskild egendom (10 kap 1 § ÄktB). Vad som utgörs av enskild egendom är exempelvis egendom som ni skrivit ska vara enskild i ett äktenskapsförord (7 kap 2 § ÄktB). Som jag tolkar det du skrivit, utgör både era gemensamma tillgångar och bostadsrätten giftorättsgods. Det spelar nämligen ingen roll vem som köpt eller står skriven på bostadsrätten, är den inte enskild egendom utgör den giftorättsgods och kommer att ingå i bodelningen (7 kap 1 § ÄktB).

Då ena maken avlider

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att då en person avlider har dennes bröstarvingar (barn) rätt till kvarlåtenskapen (2 kap 1 § ÄB). Är personen gift har dock den efterlevande maken förtur till arvet och den avlidnes arvingar får då ut sin del av arvet vid den efterlevande makens dödsfall. Men detta gäller inte om den avlidne maken har särkullbarn, dessa barn har då rätt att få sin del av arvet framför den efterlevande maken (3 kap 1 § ÄB).

Särkullsbarnet har rätt till sin del av arvet

Även då ni har testamente som ger dig rätt att ärva din make, så har särkullbarnet alltid en rätt att begära ut sin laglott (7 kap 1 § ÄB). Särkullbarn kan dock avstå från att få ut sin del omedelbart och då kommer du att ärva särkullbarnets del med "fri förfoganderätt" (3 kap 9 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär till skillnad från full äganderätt, att du inte har rätt att testamentera bort det. Särkullbarnet kommer då att vid din bortgång ha en efterarvsrätt, där den delen av dina tillgångar som utgör fri förfoganderätt är barnets del av arvet (3 kap 2 § ÄB).

Sammanfattning

Hur mycket som kommer att tillfalla särkullbarnet beror alltså på vad som utgör giftorättsgods och enskild egendom av din och din makes tillgångar. Giftorättsgodset kommer att fördelas vid en bodelning och därefter beror det även på om särkullbarnet väljer att få ut sin del av arvet direkt eller om denne väljer att avstå från att få ut delen direkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (964)
2019-10-13 Ärver särkullbarn vid tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?
2019-10-13 Arvsfördelning? "Bröstarvinge, faders fru och adoptivdotter"
2019-10-02 Vad gäller för särkullsbarns arv?
2019-10-02 Barns rätt att ärva vid ett upprättat äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (73812)