Hur mycket ärver en sambo om det finns testamente och gemensamma barn?

2017-01-22 i Testamente
FRÅGA
Hej . Ställde en fråga tidigare som jag fick svar på den 18 januari. Vill bara förtydliga, jag var nog inte helt tydlig.Gällde om A dör där man är sambo och bara gemensamma barn och har testamente som förordar att sambo skall ärva allt.Gäller då att sambo får 50 % och barnen dela på 50% eller får sambo 75% och barnen 25% att dela på.
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din följdfråga!

Eftersom det inte är jag som har svarat på din tidigare fråga så kanske det blir lite upprepning. Med anledning av det så skriver jag i olika rubriker där jag längst ner svarar konkret på din fråga. Du kan således läsa rubriken längst ner om du vill ha ett snabbt svar på frågan!

Hur stort blir ett arv när en person avlider i ett samboskap?

När en person avlider i ett samboskap kan en bodelning ske för att bestämma storleken på arvet. Bodelningen ska ske av bostad och bohag som förvärvats för sambornas gemensamma användning (samboegendom), se 3 och 8 §§ Sambolagen (här). Det är den efterlevande sambon som avgör om någon bodelning ska förrättas, se 18 § 1 stycket Sambolagen (här). Således blir då arvet efter den avlidna sambon den del som utgör egendom som inte är samboegendom samt delen från sambobodelningen.

Exempel:
Anna och Pelle är sambos. Pelle avlider. Anna och Pelle har samboegendom av ett värde på 2 miljoner. Anna beslutar att en bodelning ska ske, således erhåller Anna hälften av samboegendomen på 1 miljon och Pelle 1 miljon. Denna miljon som Pelle erhåller blir föremål för arv tillsammans med det han har ägt som inte är samboegendom.

Om Anna inte väljer att genomföra en bodelning så kommer vardera sambo erhålla vad de ägde som samboegendom. Om Pelle ex. har köpt allt bohag som är värt 100 000 kr medan Anna äger all annan samboegendom kommer Pelles arv bli 100 000 kr plus det han äger som inte är samboegendom.

Vad händer om den avlidne sambon har testamenterat till den efterlevande sambon?

En person kan upprätta ett testamente och således bestämma vem som ska erhålla arvet när denne avlider. Dock finns det vissa inskränkningar när det gäller testamente. En sådan inskränkning är något som kallas laglott vilket är en ovillkorlig rätt för varje barn (bröstarvinge) till den avlidne att få ut en del av arvet. Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken (här) är laglotten hälften av arvslotten. En arvslott är vad barnet egentligen skulle ärva. Således kan en person testamentera bort halva arvet, vilket jag förklarar med följande exempel där vi återgår till Anna och Pelle:

Om vi antar att Anna och Pelle gjorde en bodelning och Pelle fick 1 miljon från samboegendomen samt ägde egendom som inte var samboegendom för 1 miljon så blir arvet 2 miljoner. Om något testamente inte finns ska hans två barn ärva allt och dela lika på det enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (här). Då får de 1 miljon var i arv.

Om Pelle har testamenterat hela sitt arv till sin sambo Anna så kan de gemensamma barnen få ut sin laglott direkt genom att jämka testamentet. Denna laglott blir då hälften av vad de skulle få, alltså 500 000 kr var. Totalt kommer barnen få 1 miljon (50 %) genom jämkning av testamentet och Anna 1 miljon (50 %) genom testamentet.

Svar på din fråga:

Sammanfattningsvis kommer den efterlevande sambon att ärva 50 % av den avlidna sambon (A) om A har upprättat ett testamente. De andra resterande 50 % ska delas mellan de två barnen eftersom de har rätt till sina laglotter (som är på 25 % vardera). Det måste dock noteras att de måste jämka testamentet för att få ut dessa.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2934)
2021-09-25 Syskons rätt till arv när testamente finns
2021-09-23 Kan man registrera testamentet någonstans?
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?

Alla besvarade frågor (95851)