Hur medlemmar i en bostadsrättsförening kan kalla till extra föreningsstämma

2020-05-26 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Kan medlem(ar) i bostadsrättsförening kalla till extra föreningsstämma gällande flera ärenden som beslutats på årsstämman, men som man är missnöjd med ?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och regleras därmed i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, som förkortas EFL.

När kan en extra stämma begäras?
En extra föreningsstämma kan hållas under tre omständigheter:
1. Styrelsen anser att det behövs (6 kap. 12 § 1 st. EFL),
2. revisorerna skriftligen med motivering begär en (6 kap. 12 § 2 st EFL), eller
3. minst 1/10 av föreningens alla medlemmar skriftligen med motivering kräver en (6 kap. 12 § 2 st. EFL)

Enskilda medlemmar kan alltså begära en extra föreningsstämma om denne får stöd av en tiondel av medlemmarna (röstberättigade) i föreningen. Det kan även vara en mindre andel om det framgår av er stadga. Det krävs även att ni har ett specifikt ärende som det gäller, man kan alltså inte begära en extra stämma för att bara fråga styrelsen frågor eller liknande. Här menas alltså de besluten som ni är missnöjda med från årsstämman (6 kap. 12 § EFL).

Kallelse till extra stämma
När 1/10 av medlemmarna i föreningen skriftligen har begärt en extra stämma för att ta upp ett angivet ärende är styrelsen skyldig att utfärda en kallelse till föreningsstämman inom två veckor från den dagen begäran kom in till föreningen (6 kap. 12 § EFL).
Exempel: Om begäran till extra stämma kommer in den 1 juni skall kallelsen utfärdas senast den 15 juni.

Kallelsen till extra stämman ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman äger rum (6 kap. 18 § 1 st. EFL).
Exempel: Om kallelsen utfärdas den 10 juni så får extra stämman äga rum mellan 24 juni (tidigaste datumet) och 22 juli (senaste datumet).

Handlar ärendet som extra stämman skall behandla om ändring av stadgarna, likvidation, fusion eller förenklad avveckling skall stämman istället hållas tidigast fyra veckor efter kallelsen utkommit och senast 6 veckor efter, eller enligt vad som står i er stadgar (6 kap. 18 § 2-3 st. EFL).

Sammanfattning
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan alltså kalla till en extra föreningsstämma gällande särskilda ärenden ni är missnöjda med genom att få 1/10 av de röstberättigade medlemmarna att skriftligen begära den. Efter begäran lämnats in skall styrelsen utfärda en kallelse till extra stämman inom två veckor. Stämman får sedan äga rum tidigast två veckor och senast sex veckor från att kallelsen utfärdats.

Om styrelsen inte utfärdar en kallelse inom två veckor efter att begäran har lämnats in kan ni vända er till Bolagsverket. Där kan ni ansöka om att dem istället skall kalla till stämma. Ni kan läsa mer och ansöka via deras hemsida: https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/foreningsstamma/bolagsverket-kallar-1.10574

Hoppas detta besvarar din fråga, och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?