Hur många revisorsuppleanter behövs i en idrottsförening?

2019-03-18 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Hur många revisorsuppleanter behövs i en förening?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olika typer av föreningar

Du undrar i din fråga hur många revisorssuppleanter det behövs i en förening. Det finns två typer av föreningar, ekonomiska föreningar och ideella föreningar. En ekonomisk förening har som främsta ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, exempelvis olika kooperativ för att få sänkta kostnader eller bättre pris. Eftersom att du skriver att du företräder en idrottsförening som är ett slags ideell förening, så skriver jag om vad som gäller just för den. En ideell förening är föreningar som inte först och främst sysslar med ekonomisk verksamhet utan istället arbetar för ideella intressen, som ni gör med idrotten.

Finns ingen lag om ideella föreningar

Till skillnad från ekonomiska föreningar (se lag (2018:672) om ekonomiska föreningar) saknar de ideella föreningarna någon allmän, övergripande lag. För ideella föreningar får man ofta titta på allmänna principer och andra lagar som rör delar av verksamheten. Sådana andra lagar kan till exempel vara revisionslagen (RevL) och bokföringslagen (BFL) som reglerar vissa av föreningarnas handlingar. Eftersom att du företräder en idrottsförening kan eventuellt också Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall och andra rådgivande dokument för idrottsföreningar vara av intresse. RF:s dokument är förstås inte juridiskt bindande, men kan ändå vara en bra vägledning.

Hur många revisorer och revisorsuppleanter behövs då?

Är ni en förening som har bokföringsskyldighet så ska ni ha minst revisor och får utse revisorssuppleanter (RevL 3-4§). Föreningen har bokföringsskyldighet om ni har tillgångar på över 1,5 miljoner kronor (RevL 1§ andra stycket första punkten, BFL 2 kap 1-2§). Eftersom att det står att ni får utse revisorsuppleanter, så är här alltså frivilligt.

För andra mindre idrottsföreningar (som inte har bokföringsskyldighet), som har tillgångar som är mindre värda än 1,5 miljoner år vi se någon annan stans. Om vi kikar på RF:s stagemall så skriver de "revisorer" i plural, vilket man kan anta betyder att de tycker man borde ha 2 eller fler revisorer (RF:s stadgemall sidan 8). Däremot står det där inget om revisorssuppleanter, utan det verkar vara upp till föreningarna att bestämma.

Även om den inte gäller direkt här så kan man snegla mot vad som gäller för ekonomiska föreningar i samma situation, och dra liknande slutsatser för de ideella föreningarna. Ekonomiska föreningar måste ha minst en revisor och får utse revisorsuppleanter (lag om ekonomiska föreningar 8 kap 1-2§). Även för de ekomiska föreningarna är alltså revisorsuppleanter frivilligt.

Sammanfattning av läget och vad ni kan göra nu

-Ni måste inte ha revisorsuppleanter, utan det är av allt att döma frivilligt.

-Det kan förstås ändå vara bra att ha revisorsuppleanter, speciellt om ni inte har så många revisorer. Ni får själva avgöra hur många ni tycker det är lämplig att ha. Det kan ju hända att ordinarie revisorer av någon anledning inte vill eller kan fortsätta med sitt uppdrag.

-Är era idrottsförening med i någon större regional eller nationell idrottsorganisation, så kan ni kontakta dessa som säkert kan hjälpa er eller ge er råd.

-Känner ni att ni behöver mer kvalificerad juridisk hjälp, så kan ni alltid boka tid med en jurist här på Lawlines hemsida. Det finns möjlighet att även hålla möten över telefon eller Skype.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (364)
2019-10-17 Avsluta uppdrag som ordförande i ideell förening
2019-10-06 Vem kan vara medlem i en ideell förening?
2019-10-03 Hur många medlemmar måste kräva extrastämma i bostadsrättsförening?
2019-09-28 Katt som gör behov i rabatt

Alla besvarade frågor (73804)