Hur många medlemmar måste kräva extrastämma i bostadsrättsförening?

2019-10-03 i Föreningar
FRÅGA
Extra stämma i bostadsrättsförening.Om vi har 50 bostadsrätter och är 80 medlemmar i vår förening krävs det då 5 eller 8 personer för att kräva en extra stämma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om minst tio procent av samtliga röstberättigade skriftligen begär det (6 kap. 12 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar).

Som huvudregel gäller att varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gäller dock att de bara har en gemensam röst. Reglerna är dispositiva och annat kan föreskrivas i stadgarna (6 kap. 3 § lag om ekonomiska föreningar).

För ert fall torde detta innebära att det krävs fem medlemmar som skriftligen påkallar extra föreningsstämma för att sådan ska hållas.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hur resonerar du dig fram till det? 80 medlemmar betyder ju 80 röstberättigade i föreningen. Se https://www.lawline.se/answers/4336
2019-10-03 16:19
Huvudregeln är att alla medlemmar har vars en röst, men om de exempelvis bor i samma bostadsrätt har de istället en gemensam röst, se även 9 kap. 14 § 1 st. p. 1 bostadsrättslagen. Man skulle kunna säga att det ofta blir som en röst per lägenhet eftersom boende i samma bostadsrätt får dela på en röst. Därav blir svaret istället fem personer. Frågan har tidigare diskuterats hos Bolagsverket som förespråkade tio procent av samtliga medlemmar. Kammarrätten i Sundsvall har dock gjort bedömningen att medlemmar boende i samma bostadsrätt har en gemensam röst. Kammarrättens bedömning har högre auktoritativ ställning eftersom det är en högre instans och ska därmed ses som vägledande.
2019-10-03 16:51
Men då stämmer ju ändå inte ditt svar. Fem medlemmar som äger en och samma lägenhet kan då inte begära extrastämma, utan det måste vara medlemmar från fem bostadsrätter där ingen medlem äger mer än en bostadsrätt. Det blir ju väldigt lustigt eftersom lagen finns i lag om ekonomisk förening och inte i lag om brf.
2019-10-03 17:16
Eftersom medlemmar som bor i samma bostadsrätt istället gemensamt får en röst blir det följaktligen precis så som du beskriver, att det blir fem medlemmar från minst fem olika bostadsrätter. 9 kap. 14 § bostadsrättslagen föreskriver att bestämmelserna om föreningsstämma i lag om ekonomisk förening gäller för bostadsrättsföreningar med vissa undantag, däribland att flera medlemmar i samma bostadsrätt får en gemensam röst. Jag hoppas att jag nu kunnat reda ut oklarheterna och bättre kunnat besvarat dina funderingar. Med vänliga hälsningar,
2019-10-03 19:03
HallåD Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-10-03 22:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (364)
2019-10-17 Avsluta uppdrag som ordförande i ideell förening
2019-10-06 Vem kan vara medlem i en ideell förening?
2019-10-03 Hur många medlemmar måste kräva extrastämma i bostadsrättsförening?
2019-09-28 Katt som gör behov i rabatt

Alla besvarade frågor (73804)