Hur många medlemmar måste kräva extrastämma i bostadsrättsförening?

2019-10-03 i Föreningar
FRÅGA
Extra stämma i bostadsrättsförening.Om vi har 50 bostadsrätter och är 80 medlemmar i vår förening krävs det då 5 eller 8 personer för att kräva en extra stämma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om minst tio procent av samtliga röstberättigade skriftligen begär det (6 kap. 12 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar).

Som huvudregel gäller att varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gäller dock att de bara har en gemensam röst. Reglerna är dispositiva och annat kan föreskrivas i stadgarna (6 kap. 3 § lag om ekonomiska föreningar).

För ert fall torde detta innebära att det krävs fem medlemmar som skriftligen påkallar extra föreningsstämma för att sådan ska hållas.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll