Hur många måste närvara vid en ekonomisk förenings årsstämma.

När är en ordinarie årsstämma giltlig ,(ek förening ) Hur hög närvaro krävs bland medlemmarna ?

Bakgrund;

En vägförening, ekonomisk förening, höll sin ordinarie årsstämma under ett snöoväder och många av medlemmarna kunde ej ta sig dit. Endast 5 st av ca 50 medlemmar var närvarande.

Orförande ansåg sig ha rätt att hålla årsmötet som vanligt och med motiveringen att annars blev smörgåstårtorna dåliga...

Är årsstämman giltligt ? Om inte, hur och var överklagar man ?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om ekonomiska föreningar blir tillämplig i ditt fall. På bolagverkets hemsida kan du läsa om föreningsstämmor för ekonomiska föreningar där det anges att minst två personer måste närvara vid föreningsstämman och det är en ordförande (som inte måste vara styrelseordförande) och en justeringsman. Vidare reglering finns inte enligt någon lag. Dock kan detta specificeras i föreningens stadgar. Enligt 7:43 i lagen om ekonomiska föreningar har en föreningsmedlem, inhavarare av förlagsandelar, styrelsen, en styrelseledamot eller en VD rätt att föra talan mot föreningen om ändring/upphävande av stämmobeslut vid en allmän domstol (tingsrätt). För detta krävs dock att beslutet som fattats vid stämman inte kommit i behörig ordning (t.ex. fel i kallelse 7:24) eller strider mot någon lag (t.ex. 7:37 angående likabehandling) eller föreningens egen stadga.

Vad jag skulle råda dig är därför att först och främst kolla igenom föreningens stadga. Där kan det bl.a. finnas regler om hur många som måste närvara vid omröstningar osv. Om det inte anges något specifikt råder jag dig att kolla igenom olika bestämmelser i stadgan om hur stämman ska gå till och även kolla i kap 7 i lagen om ekonomiska föreningar och se om någon av de har brutits vid stämman. Tyvärr blir det väldigt svårt för mig att gå igenom alla punkter som berörs i kap 7 och vidare jämföra med andra lagar. Ifall du hittar att det vi stämman brutits mot antingen stadgan eller någon lag (bla. Lagen om ekonomiska föreningar) bör du utfärda en stämningsansökan till tingsrätten. Du ger in stämningsansökan till den tingsrätt där styrelsen har sitt säte, och om styrelsen inte har något särskilt säte så lämnar du in den till den tingsrätt där förvaltningen förs (10:1 st. 3 Rättegångsbalken). Observera att forumet (domstolen du ska lämna in ditt stämningsansökan till) kan regleras särskilt i stadgan och då gäller det.

Om du känner att du behöver hjälp att utfärda en stämningsansökan eller om du vill ha juridisk hjälp för att bedöma om föreningen har brutit mot lag/stadgan kan du ta hjälp av våra jurister här på lawline.

Vänligen,

Civan ÖztürkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”