Hur man beräknar dröjsmålsränta

2017-09-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Min bror lånade ut pengar till våra föräldrar för 35 år sedan med 100 000 kr till köp av fastighet. Vad är rimligt att lånet ska betalas tillbaka med nu om man räknar på normal ränta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad lagen säger

Det framgår inte av din fråga men jag utgår ifrån att din bror och dina föräldrar varken avtalade kring ränta eller förfallodatum när skuldebrevet utfärdades. Enligt 4 § 1 stycket räntelagen ska ränta räknas från trettio dagar efter det att borgenären (din bror) kräver betalning av gäldenären (era föräldrar). Det innebär att om din bror exempelvis kräver betalning den 1 oktober, kommer den legala räntan löpa från och med den 30 oktober. Den legala räntan beräknas enligt 6 § räntelagen som referensräntan plus åtta procentenheter. I dagsläget uppgår den alltså till 7.5 %.

Andra perspektiv

1. När din bror och dina föräldrar diskuterar vad som är rimligt bör de ha inflationen i åtanke. Statistiska Centralbyrån har ett utmärkt verktyg för ändamålet. Enligt det motsvarar 100 000 kr år 1982, idag 265 000 kr.

2. Om vi ponerar att din bror redan 1982 lät fordringen förfalla och den legala räntan börja löpa, skulle era föräldrar idag vara skyldiga 380 000 kr. Det förutsätter dock att referensräntan konsekvent varit 8 %. Det ska också tilläggas att 8 % är i ett jämförande perspektiv en relativ hög räntesats. På Kronofogdens hemsida kan ni laborera med andra räntesatser och se vad det ger för resultat.

Jag rekommenderar att ni har både juridiken och nationalekonomin i åtanke när ni överlägger kring hur skulden bör betalas.

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (101)
2021-11-30 Rätt att kräva dröjsmålsränta för ej aktiva avtal?
2021-11-29 Kan dröjsmålsränta krävas retroaktivt?
2021-11-12 Har jag som privatperson rätt till dröjsmålsränta gentemot ett företag?
2021-09-03 Ränta vid lån mellan bolag

Alla besvarade frågor (97580)