Hur man ansöker om äktenskapsskillnad

2019-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Jag vill ansöka om skillsmässa. Vi är egentligen Bulgariska medborgare och har gift oss i Bulgarien. Eftersom att vi bor i Sverige nu vill vi skilja oss här. Maken vill inte skriva på gemensam ansökan och vägrar skillsmässa, trots att vi inte har någon relation längre. Anledningen till att han inte vill skiljas beror på hans ekonomi; han klarar inte att sköta sin privatekonomi. Han slösar sina pengar, har ingen tid för sin familj osv. Maken har tagit massa lån och krediter bakom min rygg utan att berätta något och slösat de pengarna. Nu är han på väg att låna igen. Min fråga är att jag vill skicka in enskild ansökan om skilsmässa, men alla skulder han har är hans egna. Jag har inte haft tillgång till något. Hur ska jag gå vidare utan att drabbas av hans skulder? Helt enkelt vill jag inte betala något som jag inte har haft tillgång eller kontroll över. Vi har ett gemensamt barn och jag vill ha henne på heltid och ha ensam vårdnad. Han klarar inte av att ha henne; han ger ingen tid för henne och kommer inte hjälpa till med dagliga rutiner som hygien, mat, aktiviteter osv. Hur ska jag börja med hela processen? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Såhär kan du gå till väga:

Börja med att fylla i rätt blankett. I och med att det endast är du som vill skiljas så kommer du att göra en så kallad stämningsansökan. Blanketten hittar du via den här länken: http://www.domstol.se/Publikationer/Blanketter/Ans%c3%b6kan%20om%20st%c3%a4mning%20-%20%c3%a4ktenskapsskillnad%20eller%20uppl%c3%b6sning%20av%20registrerat%20partnerskap%20-%20DV%20163%20B.pdf.

Denna blankett lämnar du till den tingsrätt som din kommun tillhör, tillsammans med personbevis. Om det skulle vara så att ingen av er är folkbokförda i Sverige kan du skicka in ansökan till Stockhoms tingsrätt. I och med att det bara är en av er som vill skiljas så har din partner rätt till en betänketid på minst 6 månader efter det att tingsrätten tagit emot din ansökan om skilsmässa (här). Under betänketiden är ni fortfarande gifta med varandra. Viktigt är också att du framställer ett yrkande om dom på äktenskapsskillnad när betänketiden har löpt ut, annars faller ingen dom (här). Detta kan du göra inom ett år fr.o.m det att betänketiden löpt ut.

Ett undantag från denna betänketidsregel är om ni har levt åtskillda sedan minst två år, då har du rätt till äktenskapsskillnad direkt (här). Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagande har gått ut.

Din mans skulder

Huvudregel är att vardera make har sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder (här). Om det blir så att ni skiljer er så ska det göras en så kallad bodelning, där man delar upp gemensam egendom (giftorättsgods) mellan varandra (här). Vid en bodelning har man rätt att få täckning från giftorättsgodset för sina skulder (här). Det som kan hända är alltså att din makes skulder är större än hans giftorättsgods och han kommer då gå in i bodelningen med 0 kr, vilket betyder att ni endast kommer att dela på värdet av ditt giftorättsgods. Men trots detta kommer du aldrig att bli personligt betalningsansvarig för hans skulder!

Vårdnaden om ert gemensamma barn

Om du vill få ändring i vårdnaden ska du lämna in en ansökan till domstol som kommer att pröva målet (här). Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet (här). Vårdnaden kan alltså anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda (gemensam vårdnad). Domstolen kan inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.Hoppas du fick svar på dina frågor!

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81821)