Hur makarnas egendom fördelas vid dödsfall och äktenskapsförord

2019-05-31 i Bodelning
FRÅGA
ANG. MIN FRÅGA FR. 21/3 -19.Ni svarar att äganderätten till egendom kan komma att förändras vid skilsmässa, och att fram till dess äger varje make sin egen egendom. Men det är oklart hur är det vid dödsfall av en av makarna?Hörde även att äktenskapsförord slutar gälla vid dödsfall. Kan detta stämma? Vad gäller i så fall?Tack för svaret! Anna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

Dödsfall och äktenskapsskillnad

Vid dödsfall gäller i stort sett samma sak som vid äktenskapsskillnad.

När ett äktenskap upplöses ska egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Och ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB).

Och det är vid bodelning som ägandeförhållandet ändrar eftersom att man delar på i stort sett all egendom som inte är den ena makens enskilda. (10 kap. 1 § ÄktB). (7 kap. 1–2 § ÄktB). (11 kap. 1–3 § ÄktB).

Makes arvsrätt

Vad som kan röra till sig lite är att den efterlevande maken har arvsrätt. Detta innebär att efter att man har delat på boet ska egendom som genom bodelning gick till dödsboet för den först avlidna ändå i många fall tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB).

Vad denna regel innebär är att efterlevande make har rätt att ärva egendom från den först avlidna maken som egentligen ska tillfalla den förste avlidna makens arvingar (först och främst barn) (2 kap. 1–3 § ÄB).

Detta ärver maken med s.k. fri förfoganderätt, vilket innebär att maken inte får sälja eller ge bort egendomen och så MEN inte testamentera bort (3 kap. 2 § ÄB). Egendomen som inte får testamenteras bort utgör en kvot i boet (beroende på hur mycket maken ärvde med fri förfoganderätt, ofta hälften) och rör sig inte om specifik egendom.

Denna kvotdel ska vid den efterlevande makens död fördelas till den först avlidna makens arvingar (3 kap. 2 § ÄB)

Detta innebär att egendom som är den först avlidna makens enskilda egendom ändå kan tillfalla den efterlevande pga. makens arvsrätt.

Undantag till makes arvsrätt

Ett stort undantag till makens arvsrätt är dock att om den först avlidna maken hade egna barn så har dessa vid dennes död rätt att på en gång få ut sitt arv på en gång (3 kap. 1 § ÄB).

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord styr vilken egendom som är makens enskilda och inte ska ingå i bodelning samt vilken egendom som ska ingå vid bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att när en bodelning har skett är inte längre äktenskapsförordet relevant. Men det gäller alltså även vid bodelning vid dödsfall.

Hoppas att det har blivit klarare för dig vad det är som gäller!

MVH

Siri Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2377)
2019-12-11 Är jag ansvarig för min makes skulder? Och vad händer med skulder som uppkommer efter ansökan om skilsmässa?
2019-12-10 Avvisat bodelningsavtal
2019-12-10 Vad händer med sparkontot i min mans namn om vi skiljer oss?
2019-12-08 Kan man dra ekonomiska fördelar av en förhastad bodelning vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (75542)