Hur löses frågor kring barnets boende?

2020-06-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Efter en tid har jag och min son levt med en annan man och min son är här varannan vecka.Till saken är att han är sen tidigare missbrukat narkotika. Och det har varit två incidenter här hemma, första gången sov barnet när polisen var hit och märkte ingenting alls. Andra gången (1månad sedan) knackade polisen på och ville göra en husrannsakan. Nu förbjuder sonens pappa mig att ha min son i detta boende som är vårat hem, och tvingar mig till att ha ett eget boende. Även fast personen i fråga är häktad och väntar sitt kommande straff. Jag vill bara veta om han kan ställa dom kraven eller om jag verkligen måste lösa ett nytt borde för oss.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om huruvida pappan till din son kan tvinga dig att skaffa ett eget boende på grund av att din boende partner missbrukat narkotika och för nuvarande häktad. Frågor som rör barnets boende regleras i Föräldrabalken.

Vem bestämmer var barnets ska bo?

Vid ensam vårdnad är det barnets vårdnadshavare som bestämmer var barnet ska bo. Om föräldrarna har gemensam vårdnaden av barnet, kan domstolen på talan av barnets föräldrar avgöra vem barnet ska bo med (6 kap. 14a § första stycke föräldrabalken). Utan ett domstolsavgörande kan föräldrarna bestämma var barnets ska bo med avtal också (6 kap. 14a § andra stycke). Men detta avtal måste vara skriftligt och godkänd av socialnämnden.

Vilka faktorer beaktas vid bedömningen av barnets boende?

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor som rör barnet (6 kap. 2a § första stycke föräldrabalken). Det gäller både domar och beslut av domstolar och beslut av socialnämnden att godkänna eller inte godkänna avtal om boende som föräldrar träffar.

Vid bedömningen av barnets bästa måste hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Principen om barnets bästa tolkas som den bästa tänkbara lösningen för barnet. Vid avgörandet av frågor om boende fästs avseende särskild vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller annars far illa (6 kap. 2a § andra stycket 1 föräldrabalken).

Med risken för att barnet annars far illa avses till exempel föräldern är missbrukare och det finns risk för att föräldern kommer att låta barnet vistas i olämpliga miljöer. Det är risken för effekten som beaktas. Den som hävdar att den andra förälder låter barnet vistas på olämpliga miljö behöver ej bevisa att barnet kan faras illa utom allt tvivel utan det räcker med att den hänvisar till konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att frågor som rör barnets boende avgörs efter vad som är bäst för barnet och vid bedömningen fästs särskild vikt vid risken för att barnet faras illa. När man gör bedömningen av frågan om huruvida ett boende är lämpligt för ett barn, tar man hänsyn till alla personer som bor där och inte bara föräldern. Om ni hade ett avtal som reglerade var barnets ska bo, kan ni ändra avtalet och låta socialnämnden bedöma. Socialnämndens utgångspunkt i boende frågan är också barnets bästa. Han kan inte tvinga dig att ha ett eget boende just nu. Om ni inte kan komma överens om hur boende frågan ska lösas genom ett avtal, kan ni ta upp det i en domstol. Parter kan inte tvinga varandra för att ha egna boende utan det är domstolens sak att avgöra om en hemmiljö är lämplig för barnet eller inte. Inte heller en domstol kan tvinga dig att ha ett eget boende utan det domstol kan göra är att besluta att barnet ska bo med pappan om ditt boende anses olämpligt för barnet. Enligt dem uppgifter du har lämnat, har din partner missbrukat narkotika tidigare och han är häktad just nu. Polisen har gjort husrannsakan, när barnet var hemma. Varför polisen har gjort husrannsakan, har du inte skrivit. Både domstolen och socialnämnden kommer att ta hänsyn till dessa omständigheter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3563)
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?
2020-12-30 Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (88087)