Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?

Vilken befogenhet har en boutredningsman vid skilsmässa? Kan hen få saldot från båda parters bankkonto från den dag då skilsmässan ansöktes? Även om en part motsätter sig detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga utgår man ifrån 17 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt 17:1 ÄktB ska domstol på ansökan av någon av makarna förordna någon att vara bodelningsförrättare. Detta för att underlätta för makarna om man inte kommer överens i frågor som rör bodelningen.

När en bodelningsförrättare förordnats är det dennes uppgift att bouppteckning förrättas. I denna situationen ställer lagen krav på att var och en av makarna ska uppge dels sina tillgångar och dels sina skulder. Det innefattar även att uppge tillgodohavanden på bankkonton. Skulle en make motsätta sig att utge upplysningar som är hänförliga till skulder och tillgångar får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite, 17:5 1 st. ÄktB.

Som svar på din fråga har en bodelningsförrättare befogenhet att efterfråga dessa uppgifter och om en part motsätter sig att lämna ut dessa kan denne ta hjälp av domstolen för att få tillgång till uppgifterna.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar,Carl HansenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”