Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?

2020-10-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vilken befogenhet har en boutredningsman vid skilsmässa? Kan hen få saldot från båda parters bankkonto från den dag då skilsmässan ansöktes? Även om en part motsätter sig detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga utgår man ifrån 17 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt 17:1 ÄktB ska domstol på ansökan av någon av makarna förordna någon att vara bodelningsförrättare. Detta för att underlätta för makarna om man inte kommer överens i frågor som rör bodelningen.

När en bodelningsförrättare förordnats är det dennes uppgift att bouppteckning förrättas. I denna situationen ställer lagen krav på att var och en av makarna ska uppge dels sina tillgångar och dels sina skulder. Det innefattar även att uppge tillgodohavanden på bankkonton. Skulle en make motsätta sig att utge upplysningar som är hänförliga till skulder och tillgångar får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite, 17:5 1 st. ÄktB.

Som svar på din fråga har en bodelningsförrättare befogenhet att efterfråga dessa uppgifter och om en part motsätter sig att lämna ut dessa kan denne ta hjälp av domstolen för att få tillgång till uppgifterna.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93233)