Hur länge sitter man i fängelse vid ett års utdömt straff?

2020-11-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag fick ett år fängelse och jag har redan suttit i häktad 3 mån hur mycket jag kommer och sitta in i fängelse, kan jag fotboja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge ska man avtjäna sitt straff?

Huvudregeln i svensk rätt är att man kan bli villkorligt frigiven från sitt fängelse straff efter att man avtjänat 2/3 av det utdömda straffet (26 kap. 6 § BrB). Den villkorliga frigivningen kan dock skjutas upp om det finns synnerliga skäl vilket innebär att man inte blir frisläppt efter 2/3 av straffet (26 kap. 6 a § BrB). När man blir villkorligt frigiven får man en prövotid på minst 365 dagar (26 kap. 10 § BrB).

Får man tillgodoräkna sig avtjänat straff i form av häktestid?

Den tid du suttit häktad får avräknas från den återstående strafftiden. Man ser det som att du redan avtjänat tre månader av det utdömda straffet i häktet (2 § lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Hur lång tid kan jag sitta?

Ditt fulla straff på ett år består av 12 månader. Om du blir villkorligt frigiven efter 2/3 av straffet innebär det att du blir frigiven efter 8 månader. Eftersom du redan varit häktad i 3 månader återstår endast 5 månader att avtjäna innan det finns möjlighet till villkorlig frigivning. Även om villkorlig frigivning är huvudregeln så är det ingen självklarhet om man exempelvis missköter sig under verkställighetstiden, och då kan man få sitta hela strafftiden.

Kan jag få fotboja?

Fotboja är ett alternativ till fängelsestraffet som kan beviljas under vissa förutsättningar. Fotboja kan dock endast beviljas om man blivit dömd till maximalt sex månaders fängelse, se Kriminalvårdens hemsida. Eftersom du dömts till ett straff om ett års fängelse kan du inte få fotboja.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1511)
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?
2021-05-06 Kan snatteri för en liten summa pengar leda till prick i belastningsregistret, eller vad kan hända?
2021-05-04 Hur länge finns böter kvar i belastningsregistret?
2021-05-04 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (92030)