Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?

2021-07-10 i Påföljder
FRÅGA
Min kille fick 1 år och 6 månader i fängelse men han har redan suttit häktad i tre månader hur räknar man ut när han blir släppt? alltså villkorligt frigiven
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga både berör avräkning för häktestid samt villkorlig frigivning kommer jag att dela upp mitt svar genom att först besvara hur man avräknar häktestid från ett fängelsestraff och sedan besvara hur reglerna för villkorlig frigivning ser ut. Slutligen sammanfattar jag hur det blir i den situation du beskriver utifrån förutsättningarna i din fråga.

Ska häktningstid avräknas från fängelsestraffet?

I din fråga beskriver du hur din kille blivit dömd till en fängelsepåföljd på viss tid – 1 år och sex månader. Om den dömde varit häktad i en sammanhängande tid av minst 24 h är huvudregeln att tiden personen varit frihetsberövad ska tillgodoräknas den dömde när verkställigheten av fängelsestraffet påbörjas (2 § lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Eftersom din kille suttit frihetsberövad, häktad, i tre månader är huvudregeln att häktestiden ska avräknas från hans fängelsestraff.

När blir man villkorligt frigiven?

En annan huvudregel inom svensk rätt är att den dömde kan bli villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff när personen avtjänat två tredjedelar av straffet (26 kap. 6 § brottsbalken). Om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning får den dock skjutas upp. Vid bedömningen av om det föreligger särskilda skäl beaktar man särskilt om den dömde inte deltagit i anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller om den dömde misskött sådana åtgärder, eller om den dömde på ett allvarligt sätt brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (26 kap. 6 a § brottsbalken).

Villkorlig frigivning innebär att man inte längre behöver avtjäna sitt straff på anstalt. Man får istället en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst 365 dagar (26 kap. 10 § brottsbalken).

När kan min kille bli villkorligt frigiven?

Din killes straff på 1 år och sex månader fängelse innebär vid en omräkning till antal månader att fängelsestraffet omfattar 18 månader. Om din kille blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av det utdömda straffet kan villkorlig frigivning ske efter 12 månader (18/3 = 6 månader x 2 = 12 månader).

Eftersom din kille varit häktad i tre månader innebär det enligt huvudregeln att den tiden får avräknas från fängelsestraffet, dvs som att han redan har avtjänat tre månaders fängelse fast innan domen föll och fängelsestraffet kunde verkställas. Det innebär att din kille har 9 månader kvar av fängelsestraffet efter det att verkställigheten av fängelsestraffet kunde påbörjas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1587)
2021-10-26 När gallras uppgifter om dagsböter ur belastningsregistret?
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

Alla besvarade frågor (96553)