Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

2021-07-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag fick fängelsestraff 1år och 4månader men jag undrar hur länge sitter jag då? Jag menar med avdrag och allt sånt? Mvh nervös tjej kanske även ska tillägga att jag är 23år
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I regel avtjänas den sista tredjedelen av straffet utanför fängelset
Huvudregeln är att man sitter två tredjedelar (⅔) av straffet innan man blir villkorligt frigiven. I ditt fall blir det drygt 10 och en halv månad som du blir tvungen att sitta inne (26 kap. 6 § brottsbalken). Eventuell häktestid räknas som redan avsutten tid, vilket i praktiken innebär att det dras av från ditt straff (17 § strafftidslagen). Har du således varit häktad en månad, dras en månad av, vilket i ditt fall skulle innebära att du har drygt 9 och en halv månad kvar. Huvudregeln om villkorlig frigivning efter två tredjedelar (⅔) av straffet gäller förutsatt att det inte föreligger synnerliga skäl mot den villkorliga frigivningen. När man bedömer huruvida det föreligger synnerliga skäl, ska det särskilt beaktas om du på ett allvarligt sätt brutit mot föreskrifterna och villkoren som gäller för fängelsevistelsen (26 kap. 6 a § brottsbalken).

Prövotid på (minst) ett år
När du blivit villkorligt frigiven gäller en prövotid som sträcker sig till fängelsestraffets slut, det vill säga en prövotid som motsvarar resterande strafftid. Prövotiden är emellertid alltid minst ett år (26 kap. 10 § brottsbalken). I ditt fall gäller en prövotid på ett år, efter att du blir villkorligt frigiven. Under prövotiden ska du sköta dig, vilket i huvudsak innebär att du inte ska begå nya brott. Skulle nya brott begås under prövotiden kan domstolen (förstås) döma till fängelse för det nya brottet. Huvudregeln är emellertid även att den villkorliga frigivningen förverkas, vilket i praktiken innebär att du blir tvungen att sitta resterande del av det redan utdömda fängelsestraffet som du är villkorligt frigiven från.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95720)