FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/08/2022

Hur länge i belastningsregistret när påföljden är böter?

Min son var 19 år 2013 när han fick ett strafföreläggande för grov skadegörelse ( på en bil ). Påföljden blev böter och skadestånd vilket han betalt. 2011 dömdes han för ringa narkotikabrott ( rökt hasch ). Efter skadegörelsen 2013 har han levt skötsamt och utbildat sig. Nu påstår han att pricken i belastningsregistret fortfarande står kvar och att detta gör att han nekas jobb efter jobbintervjuer. Han har ringt någon, oklart vem, som påstår att pricken kommer att vara kvar i totalt 20 år! Han och vi föräldrar är förtvivlade. Men 20 år det kan väl ändock inte stämma? Oändligt tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

5 år för brott som lett till böter
Du har rätt. 20 år stämmer inte. Den längsta tid en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret är 20 år (18 § andra stycket lagen om belastningsregister). Det är därför ett missförstånd att det just i er sons fall skulle innebära att uppgifterna i belastningsregistret är kvar i 20 år. Böter försvinner exempelvis ur belastningsregistret efter fem år (17 § punkt 9 lagen om belastningsregister). Det är även böter din son har fått och det ringa narkotikabrottet bör inte heller ha lett till mer än böter. Din son ska således inte längre finnas i belastningsregistret. Vill ni vara på den säkra sidan så kan er son ta kontakt med polisen och begära ut belastningsregistret.

Jag redogör även närmare för belastningsregistret och vilken påverkan det kan ha på jobbmöjligheter.

Belastningsregistrets eventuella påverkan på arbetsmöjligheter
Det bör även noteras att trots det att man skulle finnas i belastningsregistret inte innebär att man ständigt nekas jobb. Det finns arbetsgivare som har rätt att ta del av belastningsregistret vid jobbansökningar. Det är arbetsgivare som till exempel skolor och vård (Polisens hemsida och 9 § lagen om belastningsregister). I övrigt får visserligen alla övriga arbetsgivare kräva uppvisning av belasningsregister, trots att de inte själva får begära ut belastningsregister. Vidare får arbetsgivare neka en person som väljer att inte uppvisa belastningsregister eller för att personen är straffad. Det omfattas således inte av diskriminering (1 kap. 1 § diskrimineringslagen). 

I praktiken är det emellertid mycket vanligt att arbetsgivare inte alls begär att få se belastningsregister. Vidare kan det hända att arbetsgivaren begär att den som söker jobb visar sitt arbetsregister eftersom arbetsgivaren vill se om det finns något i registret som skulle vara till nackdel för specifikt arbetstjänsten i fråga. Detta kan vara till exempel penningbedrägeri om man är finansiell rådgivare alternativt att brottet är så allvarligt att det på något sätt skulle skada förtroendet för tjänsten eller företaget. Även om det då kommer fram att man dömts för annat brott eller liknande, behöver det inte betyda att man inte får jobbet.

Hoppas du fick svar på din fråga och att du och din familj kan andas ut. Det kan ofta kännas värre än vad det egentligen är. Skulle er son finnas i belastningsregistret är det inte jordens undergång. Nu är det emellertid så att han inte längre ska finnas i belastningsregistret. Ni har således inget att oroa er för.

Med vänlig hälsning, 

Anton BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”