Hur länge finns jag med i belastningsregistret?

2019-11-17 i Påföljder
FRÅGA
Dömdes sep 2012 till grovkvinnifridskräkning,Blev placerad på ett behandlingshem. Har skött mig sen dess. Hur länge finns jag i registret? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som hur länge du kommer att finnas med i polisens belastningsregister. Hur länge en person som har begått brott är med i registret står i gallringsreglerna i lagen (1998:620) om belastningsregister.

Tiden för hur länge en person är registrerad beror på vilken brott som har begåtts samt hur länge straffet utdömdes till. I 16 § i ovan nämnda lag beskrivs situationer där gallring (det vill säga när en person tas bort från registret) ska ske direkt ex. om personen har avlidit eller också ifall domen har ändrats efter överklagan eller undanröjts.

I 17 § beskrivs de olika tidslängderna för registrering beroende på olika brott. Straff som gallras från registret 10 år efter att straffet avtjänats är exempelvis vid fängelsestraff eller rättspsykiatrisk vård. Andra straff innebär att gallring sker 10 år efter domen/ beslut exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn och viss vård. Mindre allvarliga straff kan tas bort redan efter 5 år efter domen eller beslutet. Förutom några undantag, så är den längsta tid som en person finns med i belastningsregistret 20 år.

Jag vill inte ge dig något direkt svar hur länge ditt namn kommer finnas med i registret då jag inte har tillräckligt med information för att veta säkert vilken kategori ditt straff hamnar i. Om du vill titta upp det själv rekommenderar jag att du tittar på polisens hemsida här där de listar upp de olika tiderna och vilka straff som gäller för varje.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll