Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

2021-01-19 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Min pojkvän blev dömd för ett 4 årigt brott i Norge. Han blev fälld 2013 för brottet. Han hade avtjänat straffet klart 2017. När gallras det ut från registret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information om när en dom i Norge gallras ut från registret i Sverige. Reglerna om det svenska belastningsregistret återfinns i Lag (1998:620) om belastningsregister. Det finns även en förenklad sammanfattning på polisens hemsida.

Införs norsk dom i det svenska belastningsregistret?

Föreskrifter om vem som ska föras in i belastningsregistret står att finna i lagens 3 §. Där anges att den person som ålagts påföljd för ett brott ska föras in i belastningsregistret.

Lagens 4 § handlar om domar från utlandet, och anger att man förs in i det svenska belastningsregistret om den utländska uppgiften motsvarar vad som sägs i 3 § samt att uppgiften:

1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller

2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten.

Norge är medlem i Interpol, och av din fråga förmodar jag att din pojkvän är svensk medborgare men blivit dömd i Norge. Därför kommer detta registreras i det svenska belastningsregistret under förutsättning att din pojkvän begått ett brott och blivit dömd samt påförd en påföljd för det samma.

När försvinner ett fängelsestraff från belastningsregistret?

Det är påföljden till ett brott som avgör hur länge denne finns kvar i belastningsregistret. I ditt fall handlar det, vad jag kan utläsa, om ett fängelsestraff som påföljd vilket innebär enligt de gallringsregler som finns att denna kommer finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivningsdagen.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92074)