Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

2019-08-22 i Påföljder
FRÅGA
Hur länge finns den dömde i belastningsregistret?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om belastningsregistret finns i Lag om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § 1 p. lag om belastningsregister). Tiden som en dom finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff som personen i fråga döms till. När tiden passerat, gallras brottet och finns därmed inte längre kvar i belastningsregistret.

Om personen döms till fängelse, kommer brottet att finnas kvar i belastningsregistret i tio år räknat från frigivningen, innan det gallras från registret (17 § 1 p. lag om belastningsregister). Om personen endast döms till böter, kommer brottet att finnas kvar i belastningsregistret i fem år räknat från domen (17 § 9 p. lag om belastningsregister). Det finns vidare flera möjliga påföljder till ett brott, som till exempel sluten ungdomsvård eller villkorlig dom. Om du är intresserad av vad som gäller för ett brott där påföljden blev annat än fängelse eller böter, återfinns övriga tidsangivelserna i 17 § lag om belastningsregister.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1125)
2019-12-08 Vad är den troligaste påföljden för snatteri?
2019-12-07 Uppgifter om dagsböter och villkorlig dom i belastningsregistret
2019-12-04 Gallring av böter ur belastningsregistret
2019-11-30 Syns det i belastningsregistret att man blivit misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (75543)