FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/08/2019

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Hur länge finns den dömde i belastningsregistret?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om belastningsregistret finns i Lag om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § 1 p. lag om belastningsregister). Tiden som en dom finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff som personen i fråga döms till. När tiden passerat, gallras brottet och finns därmed inte längre kvar i belastningsregistret.

Om personen döms till fängelse, kommer brottet att finnas kvar i belastningsregistret i tio år räknat från frigivningen, innan det gallras från registret (17 § 1 p. lag om belastningsregister). Om personen endast döms till böter, kommer brottet att finnas kvar i belastningsregistret i fem år räknat från domen (17 § 9 p. lag om belastningsregister). Det finns vidare flera möjliga påföljder till ett brott, som till exempel sluten ungdomsvård eller villkorlig dom. Om du är intresserad av vad som gäller för ett brott där påföljden blev annat än fängelse eller böter, återfinns övriga tidsangivelserna i 17 § lag om belastningsregister.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia FredinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo