Hur länge får man vänta på ersättning vid oskyldigt frihetsberövande?

FRÅGA
Hur länge får man vänta på ersättning vid oskyldigt frihetsberövande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frihetsberövandelagen reglerar frågan om ersättning
Enligt frihetsberövandelagen har den som varit frihetsberövad utan att sedan bli dömd för gärningen i regel rätt till ersättning av staten. Jag utgår från att det är en sådan situation du syftar på och undrar mer över.

Handläggningstiden är cirka sex månader
Den frihetsberövade behöver själv ansöka om ersättning hos Justitiekanslern. Justitiekanslern har i uppgift att se över de svenska myndigheterna och deras tjänstemän. Har ansökan inte gjorts är detta alltså det första steget att ta. Enligt Justitiekanslerns hemsida är den normala handläggningstiden cirka sex månader. Efter att beslutet meddelats tar det cirka tio arbetsdagar innan pengarna betalas ut.

Allmänna förutsättningar för rätt till ersättning
Det finns vissa grundläggande krav för att den frihetsberövade personen ska ha rätt till ersättning. Till att börja med ska personen varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller blivit häktad. För att ansökan ska vara giltig ska även förundersökningen avslutats eller frikännande dom meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (2 § frihetsberövandelagen). Man kan dessutom bara få ersättning för vissa typer av skador och skadan ska vara en direkt följd av frihetsberövandet (7 § frihetsberövandelagen). För andra typer av skador eller skador som inte beror på frihetsberövandet kan man ha rätt till ersättning enligt annan lag, exempelvis skadeståndslagen. Frihetsberövandelagen innehåller även vidare bestämmelser om rätt till ersättning och ersättningens omfattning. Justitiekanslerns hemsida har en del information om detta.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97343)