Hur länge behöver man vänta på att få en skilsmässa igenom?

Hej!

Min ex-make kom till Sverige 2015, vi har varit gifta. Med anledning av att vissa situationer eskalerat, har detta blivit ett polisiärt ärende som pågår idag. Jag har ansökt om enskild skilsmässa 30-08-2017 och stämningsansökan har skickats till honom så som tingsrätten beskriver det. Nu är det november, och många sådana lappar har skickats till honom. Jag antar att han inte vill skriva på och gör detta med avsikt då han ansökt om förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Har varit i kontakt med tingsrätten och vill att skilsmässan ska gå igenom. Vad händer om han inte skriver på stämningsansökan? Hur länge ska man behöva vänta på att få skilsmässan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta gäller inte bara då ansökan om äktenskapsskillnad uttryckligen bestrids av den andra maken, utan också då denna inte yttrar sig alls som i detta fall. Betänketiden inleds när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken, (5 kap. 3 § äktenskapsbalken) detta är alltså ett krav för att betänketiden ska anses ha inletts. Mer om delgivning går att finna i delgivningslagen, sannolikt har din ex-man vid det här laget blivit delgiven (se exempelvis möjligheterna för sk. spikning i 38 § delgivningslagen), men om inte så är det alltså ett krav för att betänketiden ska börja ticka.

Hur länge gäller betänketiden?
Enligt 5 kap. 3 § äktenskapsbalken så ska en dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna framställer ett särskilt yrkande om det, när betänketiden löpt under minst sex månader.

Levt åtskilda sedan minst två år?
Observera regeln i 5 kap. 4 § äktenskapsbalken, som säger att om makar levt åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid. Det framgår inte av förutsättningarna om så är fallet i din situation, men om ni inte levt ihop på över två år erbjuder lagen alltså en genväg.

Se till att kontakta tingsrätten och kontrollera att din ex-make har blivit delgiven skilsmässoansökan korrekt, så du vet att betänketiden löper.

Lycka till! Om du har några övriga frågor, kommentera gärna nedan så ser jag till att svara så snabbt som möjligt.

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”