Hur länge behöver man sitta i fängelse när man dömts till 1 år och 6 månader? Kan man få fotboja efter en viss tid?

2020-04-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej fick 1 år o 6 månader i fängelse hur länge lär man sitta kan man få fotboja efter en visst tid?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott och straff hittas i brottsbalken, regler om fängelsen hittas i fängelselagen och regler om fotboja hittas i lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Hur länge lär du sitta i fängelset?
Huvudregeln är att när två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff har avtjänats ska den dömde friges villkorligt (26 kap 6 § brottsbalken).

Undantag mot huvudregeln föreligger om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning och då ska den skjutas upp (26 kap 6a § brottsbalken). Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning så tittar man på om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten. Med föreskrifter menas alla lagar och regler som gäller för den intagne (t.ex. kriminalvårdens föreskrifter och anstaltens lokala ordningsregler). Enstaka fall av misskötsamhet leder normalt inte till uppskjuten villkorlig frigivning utan det krävs allvarlig misskötsamhet. Synnerliga skäl kan t.ex. föreligga om en intagen upprepade gånger beter sig aggressivt.

Om du följer reglerna under din tid i fängelset så kan du räkna med att sitta 1 år (2/3 av 1 år och 6 månader). Du kan riskera att sitta längre om du missköter dig på ett allvarlig vis genom att t.ex. vara aggressiv eller vägra sysselsättning.

Kan du få fotboja efter viss tid?
Döms man till max sex månaders fängelse kan man på fotboja under hela fängelsestraffet. Döms man till längre straff än 6 månader så kan man få avtjäna den sista delen av straffet i sin bostad och det kallas utökad frigång (se 11 kap 5 § fängelselagen).
Det är vissa krav som ska vara uppfyllda för att kunna få fotboja sista tiden. Dessa krav är:
1. Minst halva strafftiden har avtjänats.
2. Det finns inte någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig,
3. Personen måste ha tillgång till bostad, och
4. Personen ska utföra arbete, få behandling eller delta i utbildning eller särskilt anordnad verksamhet.

Har du en sysselsättning, en bostad och är risken för att du ska begå brott liten så kan du få fotboja efter 6 månader.

Du ansöker om utökad frigång direkt på din anstalt.Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1368)
2020-11-22 Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?
2020-11-19 Vilka regler finns det rörande permission respektive fotboja vid avtjänande av fängelsestraff?
2020-11-19 Påföljd för grovt rattfylleri?
2020-11-15 Påföljd för omyndig

Alla besvarade frågor (86388)