Hur lång tid tar det innan jag får hem strafföreläggande för narkotikabrott?

Hej blev tagen med 100 gram narkotika och jag erkände för eget bruk och jag godkände bötern och strafföreläggandet hur lång tid tar brevet hem på ett ungefär? Snälla svara

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du har blivit tagen av polisen för narkotikabrott, innehav, och att du nu undrar vad som händer och hur lång tid det kan ta innan du får böterna.


Brottet?

Att inneha narkotikaklassade medel utgör brottet narkotikabrott, i form av innehav (1§ narkotikastrafflagen). Beroende på omständigheterna kring innehavet, syftet, mängden och substansen, kan ett narkotikabrott rubriceras antingen som ett ringa brott, normalgradigt brott eller grovt brott. Ett ringa brott ger böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen), ett normalgradigt brott ger fängelse högst tre år, och grövre brott ger minst två år och högst tio års fängelse (3§ narkotikastrafflagen). Utan att veta mer kring omständigheterna kring ditt innehav, kan jag inte riktigt avgöra exakt vilken rubricering, och därav vilket straff som kan aktualiseras för dig. Vanligen innebär ett innehav av 100g av något narkotikaklassat medel, att brottet rubriceras som normalgradigt, men det beror som sagt huvudsakligen på vilken typ av narkotika det rör sig om. Ibland kan ett innehav rubriceras som ringa brott, även om man har över gränsen för normalgradigt. Det finns nämligen inte böter i straffskalan för normalgradigt narkotikabrott, såvida du inte är under 18 år. Därför får jag inte riktigt ihop rubriceringen på brottet, och att du ska få böter.


Hur går processen till?

Efter polisförhöret kan det dröja viss tid innan polisen är färdig med själva utredningsarbetet, då det kan finnas fler saker att göra, så som att invänta analysbesked gällande narkotikasubstansen, höra eventuella vittnen eller liknande. Först när utredningsarbetet är klart, kan förundersökningen slutdelges dig, och sedan redovisas till åklagaren, som är den som fattar beslut om åtal ska väckas eller om strafföreläggande i stället kan utfärdas. Polisen ska dock bedriva förundersökning så skyndsamt som omständigheterna medger (23 kap. 4§ rättegångsbalken), men det finns ingen lagstadgad tid som utredningen ska förhålla sig till. Strafföreläggande blir oftast främst aktuellt när det handlar om erkända bötesbrott, eller i vissa fall när man aldrig dömts tidigare och kan få villkorlig dom. Vid vissa brottstyper frågar polisen som en formalia om en godtar strafföreläggande, men det innebär inte att det kommer sluta i strafföreläggande och inte heller att åklagaren är bunden av att du godkänt ett strafföreläggande, utan vanligen ställs frågan som en formalia av polisen.


Jag är inte riktigt säker på var i processen din utredning befinner sig, eller hur lång tid du väntat på återkoppling, och därför är det svårt för mig att säga hur lång tid det kan ta innan du får besked. Men generellt kan säga att dessa brott vanligen inte är särskilt svårutredda, och tar därför inte så lång tid, men å andra sidan är de inte prioriterade generellt och NFC, som analyserar narkotikasubstanser bland annat, kan ha ganska långa köer vilket gör att det kan dra ut på tiden. Vanligen skulle jag dock säga att det inte borde ta mer än någon månad på sin höjd, från det att du förhörts av polisen till dess du får besked om nästa steg, men oftast snabbare än så. Det beror huvudsakligen på resurser hos polis, åklagare och NFC i dessa ärenden.

Om det är så att du redan fått förundersökningen redovisad och slutdelgiven, lär det inte ta lika lång tid innan åklagaren fattar beslut i åtalsfrågan, alltså om åklagaren ska väcka åtal eller bara skicka ett strafföreläggande, men även detta beror på prioritering och resurser hos Åklagarmyndigheten.


Sammanfattning och råd

Sammantaget kan jag inte helt se hur du ska få ett bötesstraff för ett innehav av sådan mängd, då det vanligen handlar om brott på fängelsenivå. Det som kan göra att böter ändå blir aktuellt, är dels om det är rubricerat som ett ringa brott, eller om du är under 18 år. Annars kan polisens fråga om huruvida du godtar strafföreläggande och böter, vara endast en formalia som de ställer, och det är inte säkert att det faktiskt blir så i slutänden. Om åklagaren bedömer att brottet ligger på fängelsenivå, blir det inte böter, och vanligen inte heller strafföreläggande, utan då går målet vidare till domstol. Då kommer du få handlingar från tingsrätten som anger om du ska komma på rättegång. Men om det ändå blir strafföreläggande och böter, varierar det hur lång tid det kan ta huvudsakligen utifrån resurser hos polis, åklagare och NFC, men borde inte ta mer än någon månad från ditt förhör, innan du får hem ett strafföreläggande från åklagaren. Om du då vill godkänna det, så skriver man under det och betalar böterna inom tiden, och sen är det över. Om man inte skriver under och betalar i tid, går målet vidare till domstol.


Om du har frågor om utredningen och var den befinner sig, kan du försöka vända dig till polismyndigheten och ansvarig utredare via 114 14 och fråga. Det är dock inte alltid säkert att du kan få någon vidare information då det kan råda förundersökningssekretess innan dess att polisen redovisat handlingarna till åklagaren, men det kan vara värt ett försök.


Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor. Du har ju även köpt telefonuppföljning där du kan ställa eventuella följdfrågor eller liknande. Jag tänkte ringa upp dig den 29 december kl. 18.00, observera att jag ringer från dolt nummer. Jag förstår att detta ligger mitt i jul- och mellandagarna, så om tiden inte fungerar, är det bara att skicka ett mail till mig, så kan vi boka om! Jag nås på sara.pedersen@lawline.se


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”