Hur lång tid kan man vänta med att begära bodelning efter ett äktenskaps upplösning?

2018-10-04 i Bodelning
FRÅGA
Hur långt efter en skilsmässa kan man begära bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om bodelning, vilket vanligtvis regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Redan nu måste jag däremot upplysa dig om att det inte finns ett exakt svar på din fråga, eftersom frågan inte är uttryckligen reglerad i lag. Jag ska trots detta försöka ge dig en bild av hur lång tid man kan tänkas ha på sig att begära bodelning genom att behandla ett par vägledande rättsfall.

Utgångspunkten är att bodelning ska genomföras när äktenskapet har upplösts (ÄktB 9 kap. 4 §), men som jag nämnt ovan så nämns ingen exakt tidsgräns för när denna senast ska ske. Jag ska istället med redogörande av några rättsfall försöka belysa hur lång tidsgräns det kan tänkas vara för bodelningar. I exempelvis NJA 1993 s. 570 hade en make begärt bodelning först 24 år efter äktenskapets upplösning, vilket ansågs vara för lång tid. Vidare hade i NJA 2009 s. 437 rätten att kräva bodelning 10 år efter äktenskapets upplösning inte ansetts vara förlorad, alltså beviljades begäran om bodelning.

Dessa två rättsfall kan få det att verka som att det alltid är acceptabelt att vänta 10 år med att begära bodelning, men jag vill mena på att sådant inte är fallet. I ett fall från hovrätten (RH 2003:41) hade nämligen 7 år efter äktenskapets upplösning ansetts vara för lång tid för att kunna begära bodelning. Anledningen till detta ansågs vara att maken utan någon rimlig förklaring underlåtit att påkalla bodelning, vilket rätten ansåg innebära att maken hade nöjt sig med den fördelning som skett efter äktenskapsupplösningen.

För att sammanfatta anser jag det inte vara acceptabelt att vänta för länge med bodelning utan någon rimlig anledning. I NJA 2009 s. 437 där en bodelning hade tillåtits efter tio års tid, berodde på det faktum att maken haft en rimlig förklaring till varför denne väntat med bodelningen. Min slutsats är därför att det borde vara accepterat att vänta med bodelning i åtminstone 10 år, om det finns en rimlig förklaring till detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2148)
2019-04-19 Vem har bättre rätt till bostaden?
2019-04-19 Aktier som ska ingå i bodelning har minskat i värde eller sålts
2019-04-17 CSN-lån och bodelning
2019-04-16 Hur får jag pengarna från bodelningen?

Alla besvarade frågor (67977)