FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll08/07/2020

Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?

Hej

Min dotter har gått ur gymnasiet i juni i år. Ska eventuellt plugga vidare på Komvux i ett ämne under hösten.

Hur är det med försörjningsplikten för henne? Hon söker också jobb under höst-vinter och kommer kanske studera ett par månader utomlands innan hon kanske söker in på en eftergymnasial utbildning.

Tidigare har jag betalat merparten av alla kostnader för henne, men hur går vi vidare efter att hon slutat skolan? Finns regler? Ska vi skriva eget kontrakt? Exman hävdar att vårt upplägg gäller till dess dottern är 21 år.

Lawline svarar

Hejsan,

Aktuell reglering: föräldrabalk

Försörjningsplikt
Föräldrar ska stå för försörjningen tillsammans med beaktande av deras ekonomiska förhållanden. Med tiden ska dock föräldrarna beakta barnets egna försörjningsmöjligheter. Till exempel om barnet har ett arbete så krävs det mindre försörjning av föräldrarna.

Försörjningsplikten gäller tills barnet är 18 år enligt 7 kap 1§ 2 st. Men om barnet fortfarande går i skolan så har föräldrarna försörjningsplikt ända tills barnet blir 21 år. Avgörande för om föräldern är underhållsskyldig eller inte är om barnet faktiskt går i skolan. Det räcker alltså inte med ett antagningsbesked eller liknande om barnet har avbrutit sina studier (NJA 1992 s. 256).

Hur går ni vidare efter hennes skolgång?
Är hon över 18 år och inte går i skolan så har föräldrarna inte längre någon försörjningsplikt åt sina barn enligt lagen. Det innebär att föräldrarna inte har en skyldighet att försörja för sina barn efter detta. Det finns därför inga regler om detta. Om barnet fortfarande behöver ekonomisk hjälp så behöver ni komma överens om detta föräldrar sinsemellan. Behöver barnet försörjning så kan denne be om försörjningsstöd hos socialnämnden i kommunen.

Återupptar hon sina studier i komvux när hon är 19 eller 20 år så har ni endast försörjningsplikt under tiden hon går i skolan. Är det så att du står för merparten av försörjningen kan du höra av dig till honom och be om att förhandla om denna fördelning. Som fader så har han skyldighet att stå för 50% av försörjningen beroende på hur hans ekonomiska situation ser ut. Betalar han underhållsbidrag till dig som ni har avtalat om så finns det inte så mycket att göra än att ta det till rätten för att försöka ändra avtalet (om han inte samarbetar). Jag vet inte hur fördelningen ser ut men det kan vara så att han betalar mindre pga att han tjänar mindre pengar. Tjänar han mer men du betalar mer så kan du begära att han betalar mer underhållsbidrag. Går han inte med på detta frivilligt så måste man dock ta detta till rätten.

Har du några följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”