Hur lång tid efter skilsmässa kan man göra bodelning?

2020-02-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej har försökt att få tillbaka mina grejer som jag ägde innan gifte mål utan resultat.funderar få bodelng 3 år sen gifte målet upplöstets. Hur är möjligeten för det.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din fråga handlar om bodelning efter en skilsmässa är det Äktenskapsbalkens regler som gäller. Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur lång tid efter skilsmässan som du kan begära bodelning.

När kan man göra bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Eftersom du har skiljt dig från din dåvarande fru anses äktenskapet vara upplöst och du har därmed rätt att få göra en bodelning.

Hur lång tid får gå efter skilsmässan tills man gör en bodelning?

Det finns inte någon regel i Äktenskapsbalken som säger exakt hur lång tid det får gå sen man skiljde sig tills man gör en bodelning. Jag har därför sökt upp lite rättsfall som handlar om bodelningar som inte har skett direkt efter en skilsmässa. Ett rättsfall är en sammanfattande text om vad som skett i domstol under en tvist. Dessa domar kan man se som vägledande och ger en generell uppfattning om hur lång tid som får gå efter en skilsmässan tills man gör en bodelning.

I ett avgörande från högsta domstolen beviljades en bodelning 10 år efter skilsmässan. Att den beviljades berodde på att den ena maken hade väntat med bodelningen då den andra makan inte hade råd att lösa ut maken från deras hus. Bodelningen som beviljades avsåg framförallt huset (NJA 2009 s. 437).

Det finns ett rättsfall där bodelning inte har beviljats 24 år efter skilsmässan och då ansåg högsta domstolen att det gått för lång tid (NJA 1993 s. 570). I ett annat rättsfall från hovrätten beviljades inte bodelning 7 år efter skilsmässan (RH 2003:41).

Eftersom de olika rättsfallen har fått olika utgångar finns det ingen tydlig gräns som säger när man senast måste ansöka om bodelning. I varje enskilt fall kommer domstolen göra en individuell bedömning.

I ditt fall:

Eftersom det bara har gått tre år sen din skilsmässa har du möjlighet att ansöka om bodelning. Jag kan tyvärr inte säga om den kommer beviljas eller inte eftersom det inte finns en definitiv gräns på hur lång tid det får gå innan man begär en bodelning. I ditt fall har det bara gått 3 år vilket är en fördel. Om du kan uppge ett skäl till varför bodelning inte skett tidigare ökar chanserna för att en bodelning ska beviljas. Mitt råd är att du ansöker om bodelning hos tingsrätten för att se vilken bedömning dem gör av situationen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84372)