Hur lång är preskriptionstiden för urkundsförfalskning?

2017-12-17 i Påföljder
FRÅGA
HejHur länge är preskibitionstiden för urkundsförfalskning?Tacksam för svar
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

En åklagare förlorar möjligheten att väcka åtal och få en påföljd utdömd för brottet fem år efter gärningstillfället.

Preskriptionstiden avgörs utifrån hur högst straff som kan dömas ut för brottet. Urkundsförfalskning har ett maxstraff på två års fängelse, se brottsbalken (BrB) 14:1 1 stycket. Det innebär att domstolen förlorar möjlighet att döma ut påföljd för brottet efter fem år, se BrB 35:1 1 stycket 2 punkten.

Har någon med anledning av brottet lidit skada och vill kräva gärningsmannen på skadestånd preskriberas inte rätten till skadestånd vid samma tid. Inom straffrätten skiljer man på påföljd och skadestånd. Påföljd dömer domstolen ut som ett straff för att man begått en brottslig handling. Till de straffrättsliga påföljderna hör fängelse och böter samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, se BrB 1:3. Skadestånd är inte en straffrättslig fråga utan en privaträttslig. Det innebär att ett brottsoffer kan väcka en skadeståndstalan mot gärningsmannen upp till tio år efter gärningstillfället, se 2-3 §§ preskriptionslagen.

Att observera är att preskriptionstiden på fem år för möjligheten att döma ut en påföljd för brottet är beroende av att det står klart att brottet är att kategorisera som "urkundsförfalskning". Det är inte förrän domstolen har fastslagit att brottet är urkundsförfalskning som det är definitivt att preskriptionstiden är fem år. Skulle det visa sig att brottet istället är förvanskning av urkund, vilket är en mildare grad av urkundsförfalskning, är preskriptionstiden istället två år, se BrB 14:2 och BrB 35:1 1 stycket 1 punkten.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97596)