Hur lång är preskriptionstiden för ett mutbrott/jäv, och från när räknas tiden, polisanmälan eller när brottet begicks?

2018-09-28 i Påföljder
FRÅGA
Hur lång är preskriptionstiden för ett mutbrott/jäv, och från när räknas tiden, polisanmälan eller när brottet begicks.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Preskriptionstiden för brott varierar beroende på vilken påföljd (straff) som följer av brottet. Preskriptionstiden gäller från dagen då brottet begicks (35 kap. 4 § brottsbalken.).

Preskriptionstiderna är två, fem, tio eller tjugofem år, som sagt beroende av brottets allvar (35 kap. 1 § brottsbalken.).

Mutbrott

Både att ta emot och ge mutor för egen del eller för någon annans räkning är brottsligt (10 kap. 5a-5b §§ brottsbalken.). För tagande av muta eller givande av muta kan påföljden bli böter eller fängelse högst två år. Detta innebär att dessa brott preskriberas efter fem år.

Om mutbrottet är grovt kan påföljden bli lägst 6 månaders fängelse och som högst sex års fängelse (10 kap. 5c § brottsbalken.). Vilket innebär att preskriptionstiden för ett grovt mutbrott är tio år.

Jäv

Om en person inser att hen är jävig ska hen ta avstånd från fallet och låta andra ojäviga besluta i frågan. Om en person är jävig men ändå beslutar i frågan och detta uppdagas ogiltigförklaras beslutet och processen börjar om från början. Jäv blir så att säga preskriberat då beslutet som fattats inte längre går att överklaga. Exempelvis när en dom vunnit laga kraft och inte längre går att överklaga.

Att vara jävig är inte ett brott och det finns ingen generell preskriptionstid. Med det sagt kan andra påföljder än straffrättsliga påföljder bli aktuella om en person varit jävig och ändå tagit beslut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma Frost
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (985)
2019-03-19 Vilket straff?
2019-03-18 Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?
2019-03-15 Avräkning av häktestid från fängelsestraff
2019-03-15 Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

Alla besvarade frågor (66937)