FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/11/2020

Hur lång är preskriptionstiden för brott?

Hej! Jag undrar hur länge preskriptionstiden för brotten olaga hot, misshandel, fridskränkning, kvinnomisshandel, stöld, häleri, olovlig avlyssning, förtal, ofredande, skadegörelse, olaga tvång och hets mot folkgrupp är. Jag tänker då brott av grov karaktär. Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden ser olika ut för olika typer av brott och beror på vad de olika brotten har för straffskala. Följande preskriptionstider gäller i förhållande till brottens straffskala:

- två år om brottet ej kan ge svårare straff än fängelse i ett år
- fem år om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i två år
- tio år om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i åtta år
- femton år om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år
- tjugofem år om fängelse på livstid kan följa på brottet
(35 kap. 1 § BrB).

Vissa brott preskriberas dock aldrig, så som exempelvis mord eller dråp (35 kap. 2 § BrB).

Olaga hot

Olaga hot har en straffskala på böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § BrB). Preskriptionstiden blir då två år. För grovt olaga hot döms till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4 kap. 5 § andra stycket BrB). Preskriptionstiden blir då tio år.

Misshandel

Misshandel av normalgraden har ett maxstraff på två år vilket innebär en preskriptionstid på fem år (3 kap. 5 § BrB). Grov misshandel har ett maxstraff på sex år vilket innebär en preskriptionstid tio år. Synnerligen grov misshandel har ett maxstraff på tio års fängelse vilket innebär en preskriptionstid på femton år (3 kap. 6 § BrB)

Grov fridskränkning och kvinnomisshandel

Grov fridskränkning har ett maxstraff på fängelse i sex år (4 kap. 4 a § BrB). Det innebär en preskriptionstid om tio år. Det finns ingen brottsrubricering som lyder kvinnomisshandel, men det finns grov kvinnofridskränkning. För grov kvinnofridskränkning är maxstraffet sex års fängelse vilket innebär en preskriptionstid om tio år (4 kap. 4 a § andra stycket BrB).

Stöld

Stöld av normalgraden har ett maxstraff på fängelse i högst två år och därmed en preskriptionstid på fem år (8 kap. 1 § BrB). Grov stöld har ett maxstraff på sex års fängelse vilket innebär en preskriptionstid på tio år (8 kap. 4 § BrB).

Häleri

Häleri har ett maxstraff på fängelse i högst två år och därmed en preskriptionstid om fem år. Grovt häleri har ett maxstraff på sex år vilket innebär en preskriptionstid om tio år (9 kap. 6 § BrB).

Olovlig avlyssning

Olovlig avlyssning har ett maxstraff på fängelse i högst två år vilket medför en preskriptionstid på fem år (4 kap. 9 a § BrB).

Förtal

Straffet för förtal av normalgraden är böter vilket innebär en preskriptionstid på två år (5 kap. 1 § BrB). För grovt förtal kan dömas till fängelse i högst två år vilket medför en preskriptionstid om fem år (5 kap. 2 § BrB).

Ofredande

För ofredande kan dömas till fängelse i högst ett år vilket medför en preskriptionstid på två år (4 kap. 7 § BrB)

Skadegörelse

Skadegörelse har ett maxstraff på fängelse i högst två år vilket medför en preskriptionstid om fem år (12 kap. 1 § BrB). Grov skadegörelse har ett maxstraff på sex års fängelse vilket medför en preskriptionstid om tio år (12 kap. 3 § BrB).

Olaga tvång

Olaga tvång har ett maxstraff på två års fängelse och därmed en preskriptionstid om fem år (4 kap. 4 § BrB). Grovt olaga tvång har ett maxstraff på högst sex års fängelse och därmed en preskriptionstid om tio år (4 kap. 4 § andra stycket BrB).

Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp har ett maxstraff på fängelse i två år och därmed en preskriptionstid om fem år. Grov hets mot folkgrupp har ett maxstraff på fyra års fängelse vilket innebär en preskriptionstid om tio år (6 kap. 8 § BrB).

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo