FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/09/2022

Hur lång är preskriptionstiden för att kunna lagföra någon för ett brott?

Min sambo har blivit fysiskt misshandlad av hennes ex framför hennes barn vid upprepade tillfällen. Kan jag anmäla honom för misshandel, när hon inte vågar. Vad är preskriptionstiden för att det ska gå att anmäla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Preskriptionstider ser olika ut beroende på vad det är för typ av brott och vilken tidsperiod som ryms inom brottets straffskala. I din frågeställning anges att det varit på tal om en misshandel, men våld inom hemmet som beskrivits kan även inrymma andra brottstyper varpå även de kommer att tas upp i besvarandet av frågeställningen.

I (35 kap. 1 § brottsbalken) uppräknas preskriptionstiderna i förhållande till brottets straffskala:

  • 2 år, om brottet inte kan ge svårare straff än fängelse i ett år
  • 5 år, om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i två år
  • 10 år, om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i åtta år
  • 15 år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år.
  • 25 år, om fängelse på livstid kan följa på brottet.

Vissa brott preskriberas aldrig, såsom exempelvis mord och dråp (35 kap. 2 § brottsbalken).

Misshandel

Misshandel av normalgraden har en straffskala med ett maxstraff på två år, vilket innebär att preskriptionstiden för sådana brott är fem år (3 kap. 5 § brottsbalken, 35 kap. 1 § brottsbalken). Om misshandeln bedöms som grov är preskriptionstiden tio år (3 kap. 6 § brottsbalken).

Grov kvinnofridskränkning

Våld i nära relation, förutsatt att vissa rekvisit är uppfyllda, kan utgöra brottet grov fridskränkning, om var och en av gärningarna varit utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Preskriptionstiden för detta brott är tio år (4 kap. 4a § brottsbalken). Även brottet grov kvinnofridskränkning, som är en underkategori till föregående brott har samma straffskala och således även samma preskriptionstid.

Sammanfattning och avslutande råd

Olika brottstyper har olika preskriptionstider. Det som främst avgör är utformningen av straffskalan i bestämmelsen som ska läsas med de generella reglerna i (35 kap. 1 § brottsbalken). Vissa brott preskriberas aldrig, såsom mord och dråp.

Bakgrundsinformationen i din frågeställning kan ge upphov till ett flertal brott. För att kunna ge mer exakt detalj beträffande preskriptionstiden i ditt fall krävs mer information. Preskriptionstiden för misshandel av normalgraden är, som ovan nämnt, fem år från brottets utförande. 

Mitt tips är att upprätta en anmälan, och att det därefter blir upp till de brottsutredande myndigheterna att avgöra huruvida preskriptionstiden gått ut eller om det fortfarande går att hålla någon ansvarig för det inträffade.

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar! 

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo