Hur lång är betänketiden vid äktenskapsskillnad?

2020-11-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Om bara ena personen vill skiljas och man dessutom har småbarn ihop, hur lång blir betänketiden då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas har de rätt till äktenskapsskillnad. Om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år ska dock äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid på sex månader (5 kap. 1 § ÄktB). Om bara en av makarna vill skiljas har denne rätt till det endast efter en betänketid på sex månader (5 kap. 2 § ÄktB).

Svaret på din fråga blir att en äktenskapsskillnad i det fall du beskriver måste föregås av en betänketid på sex månader, både med anledning av att endast en av makarna vill skiljas, men även eftersom det finns barn under 16 år. Efter att betänketiden på sex månader löpt ut kan rätten meddela dom på äktenskapsskillnad då någon av makarna framställer ett särskilt yrkande om det (5 kap. 3 § ÄktB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93148)