Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening

2019-05-08 i Föreningar
FRÅGA
Kan man klandra ett beslut som tagits på ett medlemsmöte i en samfällighet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 15 § lagen om förvaltning av samfälligheter så kan en delägare klandra ett beslut som föreningen har fattat. Ett beslut kan klandras på tre grunder. Den första är att beslutet inte tillkommit i behörig ordning, exempelvis om man inte iakttagit röstningsregler. Den andra är om beslutet strider mot lag eller annan författning. Den tredje är att den klagande delägaren anser att dennes intressen inte har beaktats i skälig omfattning i beslutet.

Man har fyra veckor på sig från och med dagen för beslutet att klandra det annars går talerätten förlorad. Klander sker genom att man väcker talan mot övriga delägare i föreningen i mark- och miljödomstolen.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (358)
2019-07-23 Beslut i ideell förening
2019-07-21 Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening
2019-07-09 Väcka talan mot föreningsstämmobeslut
2019-06-30 Röstlängd i samfällighetsföreningar

Alla besvarade frågor (72056)