Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening

2019-05-08 i Föreningar
FRÅGA
Kan man klandra ett beslut som tagits på ett medlemsmöte i en samfällighet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 15 § lagen om förvaltning av samfälligheter så kan en delägare klandra ett beslut som föreningen har fattat. Ett beslut kan klandras på tre grunder. Den första är att beslutet inte tillkommit i behörig ordning, exempelvis om man inte iakttagit röstningsregler. Den andra är om beslutet strider mot lag eller annan författning. Den tredje är att den klagande delägaren anser att dennes intressen inte har beaktats i skälig omfattning i beslutet.

Man har fyra veckor på sig från och med dagen för beslutet att klandra det annars går talerätten förlorad. Klander sker genom att man väcker talan mot övriga delägare i föreningen i mark- och miljödomstolen.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (349)
2019-06-16 Styrelseledamot som sekreterare eller kassör
2019-05-27 Vid vilken tidpunkt tillträder en styrelseledamot i ekonomisk förening sin post?
2019-05-08 Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening
2019-05-06 Klander av stämmobeslut

Alla besvarade frågor (69954)