FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/10/2017

Hur kan vi få mamman till min respektives son att gå med på samarbetssamtal?

Hej, hur kan min kille få sitt ex att gå med på en samarbetssamtal? På soc säger dom att man inte kan göra så mycket om inte mamman vill.

Men hon vill bestämma hur vi ska göra med deras barn och vad han får och inte får göra när han är hos oss. Sonen är 14 år och bor varannan vecka hos oss. Hon skickar flera sms till både min kille och sitt barn varje dag vad de ska göra.vi är inte ute efter ensamvårdnad bara få henne att inte lägga sig i hur vi gör när barnet är hos oss .

Kan man anmäla för trakasserier?

Kan vi kopla in advokat /jurist för att få henne att gå med på samtal ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Samarbetssamtal
Socialtjänsten i varje kommun har ett ansvar att erbjuda föräldrar samarbetssamtal i frågor som bl.a rör den gemensamma vårdnaden, se socialtjänstlagen 5 kap. 3 § 1 p. Detta tar sig dock uttryck i ett erbjudande till föräldrarna, och det finns inga regler om att tvinga den andra förälderns att delta i dessa samtal mot dennes vilja.


Det är i den föräldrarättsliga och socialrättsliga lagstiftningen ett fokus på barnets bästa. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, se bl.a föräldrabalken 6 kap. 2a §.


Man har med anledning av detta ansett att det är bäst för barnet att inte behöva umgås med en förälder som inte vill umgås med barnet. Därför kan man exempelvis inte från domstolens sida utdöma gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det, och man kan heller inte tvinga en förälder till umgänge med ett barn som den inte bor tillsammans med. Likadant är det med samarbetssamtal.


Socialtjänsten kan alltså tyvärr inte tvinga den andra föräldern att gå med på samarbetssamtal med pappan, utan bara erbjuda det. Det finns heller inga sätt utanför socialtjänsten som ni kan tvinga denne till detta. Det bästa sättet vore att helt enkelt prata med henne och försöka lösa problemen ni har för barnets skull.

Ofredande
Om mamman skickar sms och hör av sig kontinuerligt om hur ert umgänge får gå till kan detta uppfattas som en sorts ofredande, enligt brottsbalken 4 kap. 7 §. Det är en sorts beteende som skulle kunna liknas vid s.k telefonterror. Ni blir uppenbart störda av detta upprepade beteende och om ni sagt detta till barnets mamma måste hon själv också inse att det hon gör är oönskat av er. Om ni vill ta ärendet vidare så rekommenderar jag att ni först och främst förklarar för henne att det hon håller på med kan resultera i en polisanmälan om ofredande. Jag rekommenderar detta i första hand för barnets skull. Polisutredningar och ytterligare slitningar i familjen är i vanliga fall väldigt påfrestande för barnen.


Om hon trots detta inte skulle sluta upp med beteendet kan ni kontakta polisen för att höra om de kan hjälpa er vidare med att upprätta en anmälan.Jag hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000