Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

2021-06-15 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag har funderingar kring hur det blir med arvet när min far går bort han vill inte att min syster ska ärva något utav hans tillgångar. Jag och min syster delar inte samma mor likaså med min andre bror som delar samma mor som min syster. Finns det på något sätt man kan gå till väga så jag och min bror kan dela på alla tillgångar som min far vill?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, vill du veta om det finns ett sätt för er att dela upp er pappas arv på det sättet som han vill.

Testamente
Ett sätt för din pappa att fördela hans kvarlåtenskap såsom han önskar är genom att skriva testamente. Huvudregeln 10 kap. 1 § Ärvadabalken, ÄB, är att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator, d.v.s. den som upprättar rättshandlingen, ska ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter.

Är någon av sjukdom eller annat nödfall förhindrad att upprätta skriftligt testamente får han enligt 10 kap. 3 § förordna om sin kvarlåtenskap genom ett s.k. nödtestamente. Det kan göras antingen muntligen inför två vittnen eller utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Ett sådant testamente är ogiltigt, om testator sedan under tre månader varit i tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap genom skriftligt testamente.

Laglott
Bröstarvingar har enligt 7 kap. 2 § ärvdabalken, ÄB, alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB och arvslotten är det som bröstarvingen om ett testamente inte upprättats.

Har den avlidne två barn är deras arvslott 1/2 (50%) och deras respektive laglott, som de alltid har rätt till, är 1/4 (25%). En förälder kan alltså genom ett testamente inskränka sina barns arvsrätt, men enbart till hälften (alltså kan laglotten inte inskränkas).

Jämkning av testamentet
Ett testamente som gör bröstarvingar arvlösa kan komma att jämkas, dock kräver detta en begäran om jämkning. Det framgår av 7 kap. 3 § första stycket ÄB att, för att testamentet inte ska vara gällande mot en bröstarvinge måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet. Jämkning måste, enligt 7 kap. 3 § tredje stycket ÄB, ske inom sex månader från att bröstarvingen har blivit delgiven testamentet. Om en bröstarvinge inte begär jämkning av testamentet inom sex månader blir testamentet gällande mot hen.

Sammanfattning
Det enda sättet för din pappa att fördela sin kvarlåtenskap som han vill är genom at upprätta ett testamente. Han kan dock inte inskränka din systers laglott, hälften av det hon skulle fått.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94160)