FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/11/2019

Hur kan tidigare brottslighet påverka nytt straff?

Hej, min son har blivit anmäld för misshandel och har tidigare 2 domar för ringa narkotikabrott, hur kan det påverka straffet för misshandeln?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om straff finns i brottsbalken (BrB). När en person döms för brottslighet kan tidigare domar påverka vilket straff personen får (påföljden) eller straffets nivå (straffmätningen) (30 kap. 4 § BrB och 29 kap. 4 § BrB).

Tidigare brottslighets påverkan på ett nytt straff

För att tidigare dom ska påverka påföljden krävs att dock bland annat att brottstyperna är likartade, exempelvis att både de tidigare brotten och det nya brottet är våldsbrott. I ert fall består den tidigare brottsligheten av ringa narkotikabrott och den eventuellt nya av en misshandel. Eftersom de rör sig om skilda brottstyper bör narkotikabrotten inte påverka påföljden för en misshandel.

När domstolen bedömer om en tidigare dom ska påverka straffets nivå, straffmätningen, tar den bland annat hänsyn till brottens allvar och återigen om brotten är likvärdiga. Ringa narkotikabrott är inte ett sådant allvarligt brott, och som tidigare nämnts rör det sig i detta fall om skilda brottstyper.

Min bedömning

Min bedömning är därför att de tidigare domarna för ringa narkotikabrott inte kommer påverka det straff din son kan få för misshandeln.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo