Hur kan skilsmässa gå igenom utan föregående betänketid?

2021-01-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Min pojkvän har en fru som absolut gör allt i sin makt att inte skilja sig. Det är hot, hon spärrar alla pengar, ringer till hans familj. Hotar med o göra oroa anmälan på mig. ( finns ingen grund för detta) skapar sidor för att hålla koll på hans och mitt liv. Han har försökt skilja sig 4 gånger tidigare men hon har varje gång knäckt honom och han kommit tillbaka. Hur ska vi göra för att skilsmässan ska gå igenom utan betänketid och hur ska vi göra för att hon inte ska förstöra vårat liv
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsskillnad återfinns i 5 kap. ÄktB. Huvudregeln när bara en av makarna vill skilja sig är att det ska föregås av betänketid, se 5 kap. 2 § ÄktB.

I ert fall måste betänketid med största sannolikhet föregå äktenskapsskillnaden. Någon förutsättning för 5 kap. 5 § ÄktB framgår inte av texten. Skulle makarna ha levt isär under minst två år krävs inte heller någon betänketid, se 5 kap. 4 § ÄktB.

Upplever ni trakasserier och ovälkommet beteende från hennes sida kan ni göra en brottsanmälan för ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?