Hur kan sambor fördela egendom genom samboavtal och testamente?

2020-02-02 i Testamente
FRÅGA
Vi är sambor. Inga genensamma barn. Vi skall inte ärva varandra är det tänkt men kruxet verkar vara hanteringen av vårt lösöre.Vi har lösöre i form av det vi var och en tog med in i boet( möbler konst etc) och dels gemensamt inköpt lösöre framför allt konst. Vi vill redan nu om möjligt dela upp lösöret och skriva vilka föremål ( tex tavlor) som tillhör var och en så det inte blir bråk när ngn av oss går bort. Dessutom vill vi att den efterlevande skall kunna behålla den avlidnes föremål tills även den överlevande avlider. Kan man reglera detta i samboavtal eller inbördes testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboavtal

I ett samboavtal kan ni bestämma hur er egendom ska fördelas om samboskapet skulle upphöra. Ni kan till exempel skriva vem som ska äga respektive sak. Er egendom kommer fördelas enligt avtalet om ni flyttar isär eller om någon av er dör. Dödsboet efter den döde sambon kommer att ta över egendomen enligt avtalet, det vill säga den egendom som den döde sambon ägde. Jag rekommenderar därför att ni upprättar ett skriftligt avtal, där det tydligt framgår vem som ska vara ägare till vad.

Ni bör också upprätta ett inbördes testamente, om ni inte vill att dödsboet efter den döde sambon ska ta över egendomen.

Inbördes testamente

Genom ett inbördes testamente kan ni bestämma att den efterlevande sambon ska få behålla den döde sambons egendom. För att testamentet ska vara giltigt så måste ni båda skriva under det i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena måste närvara samtidigt när ni skriver under testamentet.

Förslag på formulering: "Vi, (era namn), önskar att den först döde sambons egendom ska tillfalla den efterlevande sambon med fri förfoganderätt".

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll