Hur kan min mors egendom skyddas från särkullbarn på min fars sida?

2019-01-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Behöver svar angående framtida arv.Jag och min bror är helsyskon till min Far och Mor. Min far har också två barn från ett tidigare äktenskap som är våra halvsyskon.Mina föräldrar har inget äktenskapsförord och vi undrar hur det fungerar ifall vår far skulle avlida, angående arvet till halvsyskonen.Min mor har nämligen sparade pengar och är inte supersugen att ge bort dessa till halvsyskonen.För jag antar att även dessa pengar kommer med i bouppteckningen och därmed arvet?Min far tycker heller inte att det känns särkilt rätt. Finns det något man kan göra åt det? Kan man skriva något speciellt testamente?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver att något äktenskapsförord inte finns, utgår jag från att dina föräldrar är gifta med varandra. Aktuella regler för att besvara din fråga finns därför i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Jag börjar med att beskriva vad som händer om din far avlider för att förtydliga vilken egendom som blir hans så kallade kvarlåtenskap, som ska gå i arv. Därefter förklarar jag snabbt vilka som är arvingar och vad ni kan göra för att undvika att gå miste om sparpengarna.

Om er far avlider måste först en bodelning göras
Äktenskapet upphör när en av makarna avlider (1 kap 5 § ÄktB). När ett äktenskap upphör, ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (9 kap 1 § ÄktB). Dödsboet är den egendom som finns kvar efter den som avlidit. I ert fall gäller alltså att en bodelning ska göras mellan er mor och er fars dödsbo, om han avlider.

I bodelningen ska så kallat giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom är huvudsakligen sådant som makarna avtalat om i äktenskapsförord eller som ena maken fått i arv med ett villkor som säger att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap 2 § ÄktB). Om det inte finns någon enskild egendom, är allt giftorättsgods och ska tas med i bodelningen. Eftersom du anger att dina föräldrar inte har något äktenskapsförord, förstår jag det som att det inte finns någon enskild egendom. Allt dina föräldrar äger ska därför ingå i bodelningen. Här ingår er mors sparade pengar. Först ska dock eventuella skulder avräknas från dels din mors giftorättsgods, dels din avlidne fars giftorättsgods (11 kap 2 § ÄktB). Den egendom som därefter finns kvar, läggs ihop i en "pott". Värdet av denna "pott" delas sedan på hälften mellan din mor och din fars dödsbo (11 kap 3 § ÄktB).

Om er fars egendom är värd mindre än er mors, kommer er mor i praktiken att "ge" av sin egendom till dödsboet, eftersom de delar "potten" på hälften och ska ha lika mycket. Jag förtydligar med ett exempel:

Om er mor (efter att eventuella skulder dragits av) har giftorättsgods till ett värde av 1 000 000 kr och er far till ett värde av 500 000 kr, kommer "potten" bestå av 1 500 000 kr. Eftersom "potten" ska delas på hälften mellan er mor och far, kommer de få 750 000 kr var. Man kan alltså säga att er mor i detta fallet indirekt "ger" av sina sparpengar till den egendom som ska gå i arv efter er far.

Den egendom som går till er fars dödsbo efter bodelningen, är hans kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen som ska fördelas mellan arvingarna. Arvingarna är du, ditt helsyskon och dina två halvsyskon (2 kap 1 § ÄB). Helsyskonens arv kommer dock först gå till er mor, eftersom hon är efterlevande maka (3 kap 1 § ÄB). Ni får därför både arvet efter er far och er mor när hon går bort. Halvsyskonen har dock rätt att begära sitt arv direkt när er far avlider.

Vad kan dina föräldrar göra för att "säkra" sparpengarna?
Den bästa lösningen är enligt mig om dina föräldrar skriver ett äktenskapsförord där de anger att er mors sparpengar ska vara enskild egendom (7 kap 3 § ÄktB). På så vis kommer sparpengarna inte att ingå i en bodelning och därför inte heller bli en del i er fars kvarlåtenskap, som sedan fördelas mellan arvingarna. Ett testamente kan inte reglera vad som sker i bodelningen, utan bara vad som ska göras med kvarlåtenskapen. Det är därför säkrast att göra pengarna till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Sammanfattning och råd
Er mors sparade pengar kan komma att bli en del av arvet genom bodelningen som måste göras om din far avlider. Detta gäller dock bara om värdet på er mors giftorättsgods överstiger värdet på er fars giftorättsgods. För att undvika detta är det bäst om dina föräldrar skriver ett äktenskapsförord, där det anges att sparpengarna är er mors enskilda egendom. På så vis finns ingen risk att de försvinner i en bodelning.

Om dina föräldrar vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, kan ni kontakta någon av våra professionella jurister på Lawline. Det är nämligen viktigt att äktenskapsförordet följer vissa formkrav för att det ska vara giltigt.

Hoppas svaret varit till hjälp! Om du har fler funderingar är du även varmt välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (918)
2019-05-14 Arv till utländsk medborgare
2019-05-07 Hur sker arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullbarn vid efterarv?
2019-05-07 Ärver maken eller särkullsbarnen?
2019-05-07 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamt barn?

Alla besvarade frågor (69131)