Hur kan man skydda sin partner från att inte få några pengar när det enbart finns särkullbarn i äktenskapet?

2017-08-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Frågeställning: Vi är gifta med särkullebarn och inga gemensamma. Vi har äktenskapsförord, då vi har gått in i äktenskapet med olika förutsättningar.Vi vill att våra respektive barn ärver sin förälder men vill på något sätt skydda den efterlevande.Finns det något sätt att skriva testamente förutom vädjan att barnen inte tar ut sin rätt, innan båda avlidit?Detta gäller framförallt vårt hus, där ägandet är 75/25%Kan man lösa det på något annat sätt? livförsäkring? Vi är 61 och 63 årMed vänlig hälsningChristina,
SVAR

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Som du verkar ha koll på så ärver särkullbarn först om de inte avstår denna rätt till fördel för den avlidnes maka/make. Detta framkommer i 3 kapitlet 1 § ärvdabalken, här. Jag kommer nu gå igenom vad man kan göra för att på något sätt ändra denna arvsordning.

För det första bör man dock ha koll på att den kvarlevande maken alltid har rätt till en viss summa när dess partner går bort. Det står i lagen att den kvarlevande ska få en summa som motsvarar fyra prisbasbelopp. Vad dessa belopp är regleras i socialförsäkringsbalken och kan alltså variera. Om den kvarlevande får ett belopp som är mindre än fyra prisbasbelopp i bodelningen har denna rätt till en del av arvet för att komma upp i denna summa. Detta regleras i 3 kapitlet 1 § 2 stycket ärvdabalken, här.

Exempel: Om ett prisbasbelopp är 10 000 kr så ska den kvarlevande få minst 40 000 kr efter bodelningen. Om den kvarlevande bara får 35 000 kr i bodelningen så får denna även 5 000 kr av arvet för att komma upp i fyra prisbasbelopp.

Testamente
Om ett testamente skrivs som säger att makan/maken ska ärva innan särkullbarnen kan barnen klandra detta testamente. De kan dock bara få ut sin laglott vid en sådan klandertalan enligt 7 kapitlet 3 § ärvdabalken, här. En laglott är hälften av en arvslott och en arvslott är det totala arv som barnet skulle fått.

Ett exempel som förklarar det ovansagda: Den avlidne lämnar två barn efter sig samt 100 000 kr. Barnen har då rätt till 50 000 kr i arv var, detta är deras arvslott. Om den avlidne testamenterat bort dessa 100 000 kr till sin kvarlevande make/maka kan barnen klandra detta. De kan dock bara få 25 000 kr var av sitt arv då, dessa 25 000 är deras laglott.

För er skulle detta då betyda att barnen får mindre i arv men att maken även får lite.

Livförsäkring

Om man tecknar en livförsäkring har man rätt att sätta in en förmånstagare enligt 14 kapitlet 1 § försäkringsavtalslagen här. Med detta menas att när personen avlider så har den person som står där rätt att få ut försäkringen (se 1 kapitlet 4 § 4 stycket försäkringsavtalslagen här). En förmånstagare sätter man in genom att skriftligt och undertecknat skicka ett meddelande till försäkringsbolaget (se 14 kapitlet 3 § försäkringsavtalslagen här).

Om man sätter någon som förmånstagare så ingår inte försäkringen i den egendom som blir kvar när personen avlider. Detta betyder alltså att förmånstagaren får försäkringen utan att någon annan som har rätt att ärva får den. Detta enligt 14 kapitlet 7 § samma lag som ovan här. Det finns undantag i paragrafen och det är om det skulle bli ett orättvist resultat mot make/maka eller barn om personen får ut hela försäkringen. Make/maka eller barn kan då begära jämkning för att få ut arv.

Om ni då skulle välja denna väg så bör ni sätta varandra som förmånstagare i era livförsäkringar. Den som blir den kvarlevande parten kommer då att få ut försäkringen när den andra parten avlider och försäkringen kommer inte ingå i arvet till barnen. Detta med förutsättning att det inte blir ett orättvist resultat mot era respektive barn som då kan begära att jämka.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du undrar något mer eller om något inte känns klart.
Med vänlig hälsning
Hanna Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97338)